Năm Từ Để Xóa Sạch Mối Quan Hệ (五个字撇清关系) (DJ Vũ Nghĩa Bác Bản / DJ雨义博版) - Tư Đồ Lan Phương; DJ Vũ Nghĩa Bác

Restrict Content

Năm Từ Để Xóa Sạch Mối Quan Hệ (五个字撇清关系) (DJ Vũ Nghĩa Bác Bản / DJ雨义博版)

Đóng góp: satoru
五个字撇清关系 (DJ雨义博版) - 司徒兰芳

向自己说了声对不起
xiàng zì jǐ shuō liǎo shēng duì bù qǐ
退了一万步离开你
tuì liǎo yī wàn bù lí kāi nǐ
五个字...
wǔ gè zì ...
我试过几次销声匿迹
wǒ shì guò jī cì xiāo shēng nì jì
才弄清在你心里的面积
cái nòng qīng zài nǐ xīn lǐ de miàn jī
真心究竟各占几分之几
zhēn xīn jiū jìng gè zhān jī fēn zhī jī
才能酿出想要的结局
cái néng niàng chū xiǎng yào de jié jú
你尝过几次别人的米
nǐ cháng guò jī cì bié rén de mǐ
想把我一直蒙在鼓里
xiǎng bǎ wǒ yī zhí mēng zài gǔ lǐ
耳边流言蜚语飘来飘去
ěr biān liú yán fēi yǔ piāo lái piāo qù
煽着耳光笑这场经历
shān zhuó ěr guāng xiào zhè cháng jīng lì
你用五个字撇清了关系
nǐ yòng wǔ gè zì piē qīng liǎo guān xì
一秒就苦了所有甜蜜
yī miǎo jiù kǔ liǎo suǒ yǒu tián mì
把我们拆分成我和你
bǎ wǒ mén chāi fēn chéng wǒ hé nǐ
撑着接受这个结局
chēng zhuó jiē shòu zhè gè jié jú
你用五个字撇清了关系
nǐ yòng wǔ gè zì piē qīng liǎo guān xì
一秒就结束整个过去
yī miǎo jiù jié shù zhěng gè guò qù
向自己说了声对不起
xiàng zì jǐ shuō liǎo shēng duì bù qǐ
退了一万步离开你
tuì liǎo yī wàn bù lí kāi nǐ
五个字...
wǔ gè zì ...
我试过几次销声匿迹
wǒ shì guò jī cì xiāo shēng nì jì
才弄清在你心里的面积
cái nòng qīng zài nǐ xīn lǐ de miàn jī
真心究竟各占几分之几
zhēn xīn jiū jìng gè zhān jī fēn zhī jī
才能酿出想要的结局
cái néng niàng chū xiǎng yào de jié jú
你尝过几次别人的米
nǐ cháng guò jī cì bié rén de mǐ
想把我一直蒙在鼓里
xiǎng bǎ wǒ yī zhí mēng zài gǔ lǐ
耳边流言蜚语飘来飘去
ěr biān liú yán fēi yǔ piāo lái piāo qù
煽着耳光笑这场经历
shān zhuó ěr guāng xiào zhè cháng jīng lì
你用五个字撇清了关系
nǐ yòng wǔ gè zì piē qīng liǎo guān xì
一秒就苦了所有甜蜜
yī miǎo jiù kǔ liǎo suǒ yǒu tián mì
把我们拆分成我和你
bǎ wǒ mén chāi fēn chéng wǒ hé nǐ
撑着接受这个结局
chēng zhuó jiē shòu zhè gè jié jú
你用五个字撇清了关系
nǐ yòng wǔ gè zì piē qīng liǎo guān xì
一秒就结束整个过去
yī miǎo jiù jié shù zhěng gè guò qù
向自己说了声对不起
xiàng zì jǐ shuō liǎo shēng duì bù qǐ
退了一万步离开你
tuì liǎo yī wàn bù lí kāi nǐ
你用五个字撇清了关系
nǐ yòng wǔ gè zì piē qīng liǎo guān xì
一秒就苦了所有甜蜜
yī miǎo jiù kǔ liǎo suǒ yǒu tián mì
把我们拆分成我和你
bǎ wǒ mén chāi fēn chéng wǒ hé nǐ
撑着接受这个结局
chēng zhuó jiē shòu zhè gè jié jú
你用五个字撇清了关系
nǐ yòng wǔ gè zì piē qīng liǎo guān xì
一秒就结束整个过去
yī miǎo jiù jié shù zhěng gè guò qù
向自己说了声对不起
xiàng zì jǐ shuō liǎo shēng duì bù qǐ
退了一万步离开你
tuì liǎo yī wàn bù lí kāi nǐ
五个字...
wǔ gè zì ...
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Năm Từ Để Xóa Sạch Mối Quan Hệ (五个字撇清关系) (DJ Vũ Nghĩa Bác Bản / DJ雨义博版)

về máy:

Thêm bài hát Năm Từ Để Xóa Sạch Mối Quan Hệ (五个字撇清关系) (DJ Vũ Nghĩa Bác Bản / DJ雨义博版) vào danh sách Playlist

Bài hát của Tư Đồ Lan Phương; DJ Vũ Nghĩa Bác
Xem tất cả
Video của Tư Đồ Lan Phương; DJ Vũ Nghĩa Bác
Xem tất cả
;