Khách Mời (嘉宾) - Trương Viễn

Restrict Content

Khách Mời (嘉宾)

Đóng góp: danjustince
Fēn shǒu hòu dì jī gè dōng jì
Jīn tiān shì xīng qī jī
Ǒu ěr huì xiǎng qǐ nǐ
Nǐ tū rú qí lái de jiǎn xùn
Ràng wǒ cuò shǒu bù jí
Lèng zhù zhàn zài yuán dì
Dāng suǒ yǒu rén dū tì nǐ kāi xīn
Wǒ què cái shǎ shǎ qīng xǐng
Yuán lái zǎo yǐ yǒu rén wéi nǐ dìng zuò le jià yī
Gǎn xiè nǐ tè bié yāo qǐng
Lái jiàn zhèng nǐ de ài qíng
Wǒ shí kè tí xǐng zì jǐ bié táo bì
Ná zhuó xǐ tiè yī bù yī bù zǒu jìn
Tā jīng xīn bù zhì de cháng dì
Kě xī zhè shì shǔ yú nǐ de fēng jǐng
Ér wǒ zhī shì jiā bīn
Wǒ fàng xià suǒ yǒu huí yì
Lái chéng quán nǐ de ài qíng
Què shǐ zhōng bù yuàn xiāng xìn zhè shì mìng
Hǎo jiǔ bù jiàn de nǐ yǒu diǎn shū lí
Wò shǒu hán xuān rú cǐ kè qì
Hé bì yào zài tā de miàn qián kè yì
Yǐn mán wǒ de shì jiè yǒu guò nǐ
Bù zhī bù jué zhōng shēng xiǎng qǐ
Nǐ shǒu hòu zài yuán dì
Děng dài zhuó tā kào jìn
Wēn róu de tā dān xī guì dì
Zuān jiè huǎn huǎn dài jìn
Nǐ de wú míng zhǐ lǐ
Dāng suǒ yǒu rén dū tì nǐ kāi xīn
Wǒ què cái shǎ shǎ qīng xǐng
Yuán lái wǒ mén zhī jiān yǐ méi yǒu rèn hé guān xì
Gǎn xiè nǐ tè bié yāo qǐng
Lái jiàn zhèng nǐ de ài qíng
Wǒ shí kè tí xǐng zì jǐ bié táo bì
Jīn tiān nǐ zhuāng bàn dé gé wài měi lì
Zhè měi yě zēng yōng zài huái lǐ
Kě xī zhè shì nǐ hé tā de hūn lǐ
Ér wǒ zhī shì jiā bīn
Wǒ fàng xià suǒ yǒu huí yì
Lái chéng quán nǐ de ài qíng
Què shǐ zhōng bù yuàn xiāng xìn zhè shì mìng
Shuō hǎo de yǒng yuǎn biàn chéng le zēng jīng
Wǒ shì zhuó zhōng xīn zhù fú nǐ
Qǐng yuán liàng wǒ bù tǐ miàn méi chū xī
Xuǎn zé shī péi yī xià xiān lí xí
Yòu bù shì ǒu xiàng jù
Zěn me wǒ yǎn dé nà me rù xì
Zhè bù kān rù mù de jù qíng
Gǎn xiè nǐ tè bié yāo qǐng
Guān shǎng nǐ yào de ài qíng
Jiā bīn yě xǔ shì lìng yī zhǒng sù mìng
Lí kāi nǐ de zì jǐ shì dào rú jīn
Huán yǒu shén me zī gé guān xīn
Bì jìng zhōng chéng juàn shǔ de rén shì nǐ
Ér wǒ zhī shì jiā bīn
Wǒ liú jìn suǒ yǒu huí yì
Lái qìng zhù nǐ de hūn lǐ
Què shǐ zhōng méi yǒu yǒng qì zhù fú nǐ
Xiè xiè nǐ sòng gěi wǒ zuì hòu qīng xǐng
Bǎ zì jǐ huán gěi wǒ zì jǐ
Zhì shǎo wǒ huán néng gòu chéng wéi nà gè
Jiàn zhèng nǐ mén ài qíng de jiā bīn
Yù jiàn nǐ de tā zhēn de hǎo xìng yùn
Dàn yuàn tā huì bǐ wǒ gēng ài nǐ
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Khách Mời (嘉宾)

về máy:

Thêm bài hát Khách Mời (嘉宾) vào danh sách Playlist

Bài hát của Trương Viễn
Xem tất cả
Video của Trương Viễn
Xem tất cả
;