Lắng Nghe Thủy Triều (听潮) - Trương Vân Lôi

Restrict Content

Lắng Nghe Thủy Triều (听潮)

Đóng góp: danjustince
qīng chén de hǎi làng wēn róu mó yàng
fēng líng sān liǎng liǎng
shēn kāi shuāng bì yōng bào hǎi fēng liáng
yōng shì jiè rù huái
jiǎn yī piàn lán sè màn màn níng wàng
tīng cháo rù mèng xiāng
yǔ nǐ yī tóng jìng kàn shì jiè
fā dāi yī zhěng wǎn
huǎn màn dì shí qǐ nà xiē shī gē yǔ huā
xiǎng qǐ hái tí shí chún zhēn cóng wèi yǒu xiá
hǎi yáng qīng qīng bāo róng yǎn lèi yě xǔ
yě zhí dé biǎo dá
huǎn màn dì huí tóu kàn zhuó suǒ yǒu fù zá
wǎng qián zǒu yī bù quán dū fàng xià
zhāo huā suí fēng là jìn làng cháo lǐ yā
nǐ réng jiù shì nà gè nǐ yā nǐ yā
wéi nǐ xiě shǒu shī màn màn níng wàng
hǎi zài nǐ yǎn lǐ
nǐ de qún biān hǎi làng shā tān
fēng líng qīng shēng xiǎng
huǎn màn dì shí qǐ nà xiē shī gē yǔ huā
xiǎng qǐ hái tí shí chún zhēn cóng wèi yǒu xiá
hǎi yáng qīng qīng bāo róng yǎn lèi yě xǔ
yě zhí dé biǎo dá
huǎn màn dì huí tóu kàn zhuó suǒ yǒu fù zá
wǎng qián zǒu yī bù quán dū fàng xià
zhāo huā suí fēng là jìn làng cháo lǐ yā
nǐ réng jiù shì nà gè nǐ yā
huǎn màn dì shí qǐ nà xiē shī gē yǔ huā
xiǎng qǐ hái tí shí chún zhēn cóng wèi yǒu xiá
hǎi yáng qīng qīng bāo róng yǎn lèi yě xǔ
yě zhí dé biǎo dá
huǎn màn dì huí tóu kàn zhuó suǒ yǒu fù zá
wǎng qián zǒu yī bù quán dū fàng xià
zhāo huā suí fēng là jìn làng cháo lǐ yā
nǐ réng jiù shì nà gè nǐ yā
jiǎn yī piàn lán sè màn màn níng wàng
tīng cháo rù mèng xiāng
yǔ nǐ yī tóng jìng kàn shì jiè
fā dāi yī zhěng wǎn
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Lắng Nghe Thủy Triều (听潮)

về máy:

Thêm bài hát Lắng Nghe Thủy Triều (听潮) vào danh sách Playlist

Bài hát của Trương Vân Lôi
Xem tất cả
Video của Trương Vân Lôi
Xem tất cả
;