Đuổi Theo Ánh Sáng (逐光) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) - Trương Hòa Hòa

Restrict Content

Đuổi Theo Ánh Sáng (逐光) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版)

Đóng góp: Shadow
Ràng wǒmen chōngpò hēi'àn zhuīzhú guāngmíng
bù zài shòu qǐnshí nán ān dà mèng jīngxǐng
xiǎng wèn wènxīn bǐ tiān gāo yǒu hé bùxíng
yǒnggǎn jiāndìng gēn wǒ dàbùliúxīng
chìbǎng de cuìruò jiāndìng
fēiwǔzhe yīlù qián xíng
xiàng tiānkōng yuèguò yúncéng kànjiàn liúxīng
kǎnkě de dúzì lǚxíng
mòmíng de yǒnggǎn jiāndìng
bùzàihū qiánfāng mítú shìfǒu nán xíng
fēngkuáng de miànjù bèijǐng
nèixīn de yīmǒ píngjìng
duōshǎo rén yīlù xiāng'ān yīlù gǎnyìng
bié tīngtiānyóumìng
bié hàipà lù nán xíng
gēnzhe wǒ zhuīzhú shìjiè zuì hǎo fēngjǐng
ràng wǒmen chōngpò hēi'àn zhuīzhú guāngmíng
bù zài shòu qǐnshí nán ān dà mèng jīngxǐng
xiǎng wèn wènxīn bǐ tiān gāo yǒu hé bùxíng
yǒnggǎn jiāndìng gēn wǒ dàbùliúxīng
ràng wǒmen zǒuguò hēiyè kànjiàn límíng
zài duō de jiān'áo mónàn dōu shì fēngjǐng
gēnzhe wǒ bì shàng yǎnjīng bǎochí ānjìng
tīng shìjiān dòngtīng
chìbǎng de cuìruò jiāndìng
fēiwǔzhe yīlù qián xíng
xiàng tiānkōng yuèguò yúncéng kànjiàn liúxīng
kǎnkě de dúzì lǚxíng
mòmíng de yǒnggǎn jiāndìng
bùzàihū qiánfāng mítú shìfǒu nán xíng
fēngkuáng de miànjù bèijǐng
nèixīn de yīmǒ píngjìng
duōshǎo rén yīlù xiāng'ān yīlù gǎnyìng
bié tīngtiānyóumìng
bié hàipà lù nán xíng
gēnzhe wǒ zhuīzhú shìjiè zuì hǎo fēngjǐng
ràng wǒmen chōngpò hēi'àn zhuīzhú guāngmíng
bù zài shòu qǐnshí nán ān dà mèng jīngxǐng
xiǎng wèn wènxīn bǐ tiān gāo yǒu hé bùxíng
yǒnggǎn jiāndìng gēn wǒ dàbùliúxīng
ràng wǒmen zǒuguò hēiyè kànjiàn límíng
zài duō de jiān'áo mónàn dōu shì fēngjǐng
gēnzhe wǒ bì shàng yǎnjīng bǎochí ānjìng
tīng shìjiān dòngtīng
ràng wǒmen chōngpò hēi'àn zhuīzhú guāngmíng
bù zài shòu qǐnshí nán ān dà mèng jīngxǐng
xiǎng wèn wènxīn bǐ tiān gāo yǒu hé bùxíng
yǒnggǎn jiāndìng gēn wǒ dàbùliúxīng
ràng wǒmen zǒuguò hēiyè kànjiàn límíng
zài duō de jiān'áo mónàn dōu shì fēngjǐng
gēnzhe wǒ bì shàng yǎnjīng bǎochí ānjìng
tīng shìjiān dòngtīng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Đuổi Theo Ánh Sáng (逐光) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版)

về máy:

Thêm bài hát Đuổi Theo Ánh Sáng (逐光) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) vào danh sách Playlist

Bài hát của Trương Hòa Hòa
Xem tất cả
Video của Trương Hòa Hòa
Xem tất cả
;