Lời Yêu Thương Muộn Màng (迟来的情话) - Trương Gia Vượng

Restrict Content

Lời Yêu Thương Muộn Màng (迟来的情话)

Đóng góp: danjustince
jì dé wǒ nà shí de hēi sè tóu fā
huán méi yǒu yī sī bái sè a
zhī dào nǐ huán zài guài wǒ
dàn nǐ bié kū le bā
nà tiān wǎn shàng wǒ zuì chū le shí chà
zhěng gè jiǔ bā dū zài kàn wǒ de xiào huà
nǐ ruò jīn tiān lái wèn wǒ
wǒ jué duì bù gǎn huí dá
rú guǒ zài shí bā wǒ méi néng sòng nǐ huā
nà dào èr shí bā wǒ qǐng nǐ hē jiǔ bā
yī zhí zuì dào jiǎng chū qíng huà
yě suàn cǐ shēng wú hàn a
rú guǒ zài shí bā wǒ méi néng sòng nǐ huā
nà dào èr shí bā wǒ qǐng nǐ hē jiǔ bā
nǐ de yǎn lèi tōu tōu qù cā
kě néng hē zuì yě shì zhǒng bàn fǎ
nà tiān wǎn shàng wǒ zuì chū le shí chà
zhěng gè jiǔ bā dū zài kàn wǒ de xiào huà
nǐ ruò jīn tiān lái wèn wǒ
wǒ jué duì bù gǎn huí dá
rú guǒ zài shí bā wǒ méi néng sòng nǐ huā
nà dào èr shí bā wǒ qǐng nǐ hē jiǔ bā
yī zhí zuì dào jiǎng chū qíng huà
yě suàn cǐ shēng wú hàn a
rú guǒ zài shí bā wǒ méi néng sòng nǐ huā
nà dào èr shí bā wǒ qǐng nǐ hē jiǔ bā
nǐ de yǎn lèi tōu tōu qù cā
kě néng hē zuì yě shì zhǒng bàn fǎ
rú guǒ zài shí bā wǒ méi néng sòng nǐ huā
nà dào èr shí bā wǒ qǐng nǐ hē jiǔ bā
yī zhí zuì dào jiǎng chū qíng huà
yě suàn cǐ shēng wú hàn a
rú guǒ zài shí bā wǒ méi néng sòng nǐ huā
nà dào èr shí bā wǒ qǐng nǐ hē jiǔ bā
nǐ de yǎn lèi tōu tōu qù cā
kě néng hē zuì yě shì zhǒng bàn fǎ
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Lời Yêu Thương Muộn Màng (迟来的情话)

về máy:

Thêm bài hát Lời Yêu Thương Muộn Màng (迟来的情话) vào danh sách Playlist

Bài hát của Trương Gia Vượng
Xem tất cả
Video của Trương Gia Vượng
Xem tất cả
;