Tương Tư Thành Họa (相思成灾) - Trịnh Diệc Thần

Restrict Content

Tương Tư Thành Họa (相思成灾)

Đóng góp: danjustince
Zuǒ biān shì ài yòu biān shì wǒ de wú nài
Yōng yǒu bǐ shī qù zěn huì ràng rén nán ái
Zēng shuō guò dài nǐ yī qǐ qù kàn dà hǎi
Què shù zhuó xīng xīng jì mò nán nài
Fàng shǒu qù ài qíng huà shuō de tài kāng kǎi
Shuí zhī dào hǎi shì shān méng shí chén dà hǎi
Zǒu guò bēi shāng kuà guò huāng liáng de nà fèn ài
Què zǒu bù jìn nǐ xīn lǐ de tiān tái
Rú guǒ jīn shēng bù néng xiāng ài
Lái shì zhòng lái
Wǒ huì zhàn zài hǎi jiǎo tiān yá děng dài
Děng dào hǎi kū shí làn
Nǐ què sì wú jì dàn
Wǒ zhuó le mó de zài rén hǎi pái huái
Yī cùn xiāng sī yī cùn fā bái
Xiāng sī chéng zāi
Duō nián yǐ hòu kě zēng wéi wǒ shāng huái
Chūn qù dōng xià qiū lái
Hào jìn liǎng bìn bān bái
Zài diē diē zhuàng zhuàng zhī hòu cái míng bái
Nǐ yào de ài
Zuǒ biān shì ài yòu biān shì wǒ de wú nài
Yōng yǒu bǐ shī qù zěn huì ràng rén nán ái
Zēng shuō guò dài nǐ yī qǐ qù kàn dà hǎi
Què shù zhuó xīng xīng jì mò nán nài
Fàng shǒu qù ài qíng huà shuō de tài kāng kǎi
Shuí zhī dào hǎi shì shān méng shí chén dà hǎi
Zǒu guò bēi shāng kuà guò huāng liáng de nà fèn ài
Què zǒu bù jìn nǐ xīn lǐ de tiān tái
Rú guǒ jīn shēng bù néng xiāng ài
Lái shì zhòng lái
Wǒ huì zhàn zài hǎi jiǎo tiān yá děng dài
Děng dào hǎi kū shí làn
Nǐ què sì wú jì dàn
Wǒ zhuó le mó de zài rén hǎi pái huái
Yī cùn xiāng sī yī cùn fā bái
Xiāng sī chéng zāi
Duō nián yǐ hòu kě zēng wéi wǒ shāng huái
Chūn qù dōng xià qiū lái
Hào jìn liǎng bìn bān bái
Zài diē diē zhuàng zhuàng zhī hòu cái míng bái
Nǐ yào de ài
Rú guǒ jīn shēng bù néng xiāng ài
Lái shì zhòng lái
Wǒ huì zhàn zài hǎi jiǎo tiān yá děng dài
Děng dào hǎi kū shí làn
Nǐ què sì wú jì dàn
Wǒ zhuó le mó de zài rén hǎi pái huái
Yī cùn xiāng sī yī cùn fā bái
Xiāng sī chéng zāi
Duō nián yǐ hòu kě zēng wéi wǒ shāng huái
Chūn qù dōng xià qiū lái
Hào jìn liǎng bìn bān bái
Zài diē diē zhuàng zhuàng zhī hòu cái míng bái
Nǐ yào de ài
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Tương Tư Thành Họa (相思成灾)

về máy:

Thêm bài hát Tương Tư Thành Họa (相思成灾) vào danh sách Playlist

Bài hát của Trịnh Diệc Thần
Xem tất cả
Video của Trịnh Diệc Thần
Xem tất cả
<>;