Tâm Chiếu Bất Tuyên (心照不宣) / DJ Hoàn Chỉnh Bản (DJ完整版) - Triệu Chỉ Đồng

Restrict Content
Đóng góp: Shadow
Nǐ gěi wǒ de ānquán gǎn
shì wǒmen xīnzhào bù xuān
tài duō xìngfú de yùyán
mófǎ bān tǒngtǒng shíxiàn
nǐ de jījí lèguān xiǎo cuòzhé dōu biàn píngtǎn
mángzhe jìhuà wèilái xiàng qián kàn
yèkōng zhōng xīngxīng kāishǐ huà luò
wǒmen dōudou zhuǎn zhuǎn yòu yùjiàn
chóngféng zài shēngmìng de jiāochā diǎn
kuàguò xīnghé cànlàn měi yītiān
quán yǔzhòu dōu méiyǒu nǐ hān tián
nǐ jiù zhèyàng chuǎng jìn wǒ shìjiè
méiyǒu rén zhīdào wǒ de xīnyuàn
xiǎo qíngxù dōu cáng zàixīn lǐmiàn
nǐ gěi wǒ de ānquán gǎn
shì wǒmen xīnzhào bù xuān
tài duō xìngfú de yùyán
mófǎ bān tǒngtǒng shíxiàn
nǐ de jījí lèguān xiǎo cuòzhé dōu biàn píngtǎn
mángzhe jìhuà wèilái xiàng qián kàn
kàn wǒ de xīnyuàn qīngdān
nǐ jìngrán xīnzhào bù xuān
nàxiē wēnnuǎn de suìpiàn
pīncòu shíguāng de jīngyàn
wǒmen shānfánjiùjiǎn píngdàn diǎn màn man tǐyàn
nàirénxúnwèi de bùzhǐ yīmiàn
zài yǒushēngzhīnián
quán yǔzhòu dōu méiyǒu nǐ hān tián
nǐ jiù zhèyàng chuǎng jìn wǒ shìjiè
méiyǒu rén zhīdào wǒ de xīnyuàn
xiǎo qíngxù dōu cáng zàixīn lǐmiàn
nǐ gěi wǒ de ānquán gǎn
shì wǒmen xīnzhào bù xuān
tài duō xìngfú de yùyán
mófǎ bān tǒngtǒng shíxiàn
nǐ de jījí lèguān xiǎo cuòzhé dōu biàn píngtǎn
mángzhe jìhuà wèilái xiàng qián kàn
kàn wǒ de xīnyuàn qīngdān
nǐ jìngrán xīnzhào bù xuān
nàxiē wēnnuǎn de suìpiàn
pīncòu shíguāng de jīngyàn
wǒmen shānfánjiùjiǎn píngdàn diǎn màn man tǐyàn
nàirénxúnwèi de bùzhǐ yīmiàn
zài yǒushēngzhīnián
nǐ gěi wǒ de ānquán gǎn
shì wǒmen xīnzhào bù xuān
tài duō xìngfú de yùyán
mófǎ bān tǒngtǒng shíxiàn
nǐ de jījí lèguān xiǎo cuòzhé dōu biàn píngtǎn
mángzhe jìhuà wèilái xiàng qián kàn
kàn wǒ de xīnyuàn qīngdān
nǐ jìngrán xīnzhào bù xuān
nàxiē wēnnuǎn de suìpiàn
pīncòu shíguāng de jīngyàn
wǒmen shān fán jiù jiǎn píngdàn diǎn màn man tǐyàn
nàirénxúnwèi de bùzhǐ yīmiàn
zài yǒushēngzhīnián
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Tâm Chiếu Bất Tuyên (心照不宣) / DJ Hoàn Chỉnh Bản (DJ完整版)

về máy:

Thêm bài hát Tâm Chiếu Bất Tuyên (心照不宣) / DJ Hoàn Chỉnh Bản (DJ完整版) vào danh sách Playlist

Bài hát của Triệu Chỉ Đồng
Xem tất cả
Video của Triệu Chỉ Đồng
Xem tất cả
;