Cho Chính Mình Trước Đây (给从前的自己) - Trần Sở Sinh; Lục Hổ

Restrict Content

Cho Chính Mình Trước Đây (给从前的自己)

Đóng góp: satoru
给从前的自己 - 陈楚生/陆虎

少喝酒 伤心比伤肝多
shǎo hē jiǔ shāng xīn bǐ shāng gān duō
少熬夜 夜越深越迷惑
shǎo āo yè yè yuè shēn yuè mí huò
别难过 大风大浪在后面呢
bié nán guò dà fēng dà làng zài hòu miàn ne
要攒钱 房再小是个窝
yào zǎn qián fáng zài xiǎo shì gè wō
选对路 比努力管用呢
xuǎn duì lù bǐ nǔ lì guǎn yòng ne
可以穷 只要是自己最爱的工作
kě yǐ qióng zhī yào shì zì jǐ zuì ài de gōng zuò
好好陪她别让她寂寞
hǎo hǎo péi tā bié ràng tā jì mò
毕竟谁愿爱情里蹉跎
bì jìng shuí yuàn ài qíng lǐ cuō tuó
委屈留给自己兄弟说
wěi qū liú gěi zì jǐ xiōng dì shuō
抽空暖暖爸妈
chōu kōng nuǎn nuǎn bà mā
遥远的心窝
yáo yuǎn de xīn wō
说再见的时候认真一些
shuō zài jiàn de shí hòu rèn zhēn yī xiē
拥抱用力一点都不会浮夸
yōng bào yòng lì yī diǎn dū bù huì fú kuā
也许有人就陪你这一程不会再见啊
yě xǔ yǒu rén jiù péi nǐ zhè yī chéng bù huì zài jiàn ā
不必在乎不属于你的爱
bù bì zài hū bù shǔ yú nǐ de ài
刺痛你的话你就当作笑话
cì tòng nǐ de huà nǐ jiù dāng zuò xiào huà
别回头
bié huí tóu
慢慢的
màn màn de
往前走
wǎng qián zǒu
别害怕
bié hài pà
多看书 将来总用得着
duō kàn shū jiāng lái zǒng yòng dé zhuó
要相信 当下最好的你
yào xiāng xìn dāng xià zuì hǎo de nǐ
别死撑 别让家人为你担心了
bié sǐ chēng bié ràng jiā rén wéi nǐ dān xīn liǎo
不公平的事情见太多
bù gōng píng de shì qíng jiàn tài duō
自己不拼到哪都漂泊
zì jǐ bù pīn dào nǎ dū piāo bó
别相信太轻易的承诺
bié xiāng xìn tài qīng yì de chéng nuò
世界太大
shì jiè tài dà
谁不是谁的过客
shuí bù shì shuí de guò kè
说再见的时候认真一些
shuō zài jiàn de shí hòu rèn zhēn yī xiē
拥抱用力一点都不会浮夸
yōng bào yòng lì yī diǎn dū bù huì fú kuā
也许有人就陪你这一程不会再见啊
yě xǔ yǒu rén jiù péi nǐ zhè yī chéng bù huì zài jiàn ā
不必在乎不属于你的爱
bù bì zài hū bù shǔ yú nǐ de ài
刺痛你的话你就当作笑话
cì tòng nǐ de huà nǐ jiù dāng zuò xiào huà
别回头慢慢的往前走
bié huí tóu màn màn de wǎng qián zǒu
别害怕
bié hài pà
喂喂 还在吗
wèi wèi huán zài má
喂喂 别害怕
wèi wèi bié hài pà
说再见的时候认真一些
shuō zài jiàn de shí hòu rèn zhēn yī xiē
拥抱用力一点都不会浮夸
yōng bào yòng lì yī diǎn dū bù huì fú kuā
也许有人就陪你这一程不会再见啊
yě xǔ yǒu rén jiù péi nǐ zhè yī chéng bù huì zài jiàn ā
不必在乎不属于你的爱
bù bì zài hū bù shǔ yú nǐ de ài
刺痛你的话你就当作笑话
cì tòng nǐ de huà nǐ jiù dāng zuò xiào huà
别回头慢慢的往前走
bié huí tóu màn màn de wǎng qián zǒu
走一步算一步别害怕
zǒu yī bù suàn yī bù bié hài pà
好的事坏的事全收下
hǎo de shì huài de shì quán shōu xià
不复杂
bù fù zá
这世上 谁不是讨生活
zhè shì shàng shuí bù shì tǎo shēng huó
逃不掉 做俗气的作者
táo bù diào zuò sú qì de zuò zhě
若错过
ruò cuò guò
活出自己
huó chū zì jǐ
就是
jiù shì
最大的收获
zuì dà de shōu huò
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Cho Chính Mình Trước Đây (给从前的自己)

về máy:

Thêm bài hát Cho Chính Mình Trước Đây (给从前的自己) vào danh sách Playlist

Bài hát của Trần Sở Sinh; Lục Hổ
Xem tất cả
Video của Trần Sở Sinh; Lục Hổ
Xem tất cả
<>;