Hữu Ngã (有我) - Trần Bách Vũ

Restrict Content

Hữu Ngã (有我)

Đóng góp: Hoàng Tuân
Zuì huì zhuāng kāixīn de nǐ jìnlái rú xiàng kuàiyào shòu gòu
Yóurú shìyì wǒ wàng chuān méitóu shàng mìbùle yōuchóu
Zuì huì jiǎ tiānzhēn de wǒ
Yì míngbái cúnhuó shì xuéwèn nǎhuì cāntòu
Rú yù shàng yāo shòu háishì huì ànzhōng chàndǒu
Yǐhòu shì jǐ duō yǐhòu
Lúnxiàn ruò yǒu wǒ liúshǒu
Jí guǎn huòrán fàngdǎn chūzǒu
Tiān tā xiàlái zòngshǐ wǒ méi fǎ tì nǐ qù dǎng zāi
Wúlùn shāng chūn bēi qiū wǒ yì zài
Bàn nǐ gòng jiēshòu wúnài
Bùjiàn wèilái yě bùyào wàngdiào zhè li yǒu hòutái
Cóng wèi gūdān piāobó rén hǎi
Nǐ diē xià ràng wǒ zài
Réngrán bù gānxīn tīng jiào huài shíhòu ái gòule jiù guàn
Yóurú fèngquàn nǐ jīngkǒng dāng xíguàn
Shéi yì wèi kě zhīchēng
Yǐhòu huòzhě dōu kùnnán
Lúnluò dàn yǒu wǒ chéngdān
Sǐ dōu yào péi nǐ dǎng zǐdàn
Tiān tā xiàlái zòngshǐ wǒ méi fǎ tì nǐ qù dǎng zāi
Wúlùn shāng chūn bēi qiū wǒ yì zài
Bàn nǐ gòng jiēshòu wúnài
Bùjiàn wèilái yě bùyào wàngdiào zhè li yǒu hòutái
Cóng wèi gūdān piāobó rén hǎi
Nǐ diē xià ràng wǒ zài
Jì zhù bìngfēi yīgè rén
Huí wàng shì wǒ zhè shǎguā
Yīxīn qù wèi nǐ zhùdǎo
Yīshuāng xié zài chā dāo
Wèi nǐ zài gǔwǔ
Tiān tā xiàlái yě gēn nǐ hé shàng yǎn shuō jù āi zāi
Wúlùn shāng chūn bēi qiū wǒ yì zài
Zài zhè huài tòu de shídài sǐqùhuólái
Yě gěi nǐ wéihù tiān yě chāi bù kāi
Jiùsuàn jīng dōu bù huì líkāi
Yào gòng nǐ yīqǐ rě chén'āi
Yě suànshì qì kǎi
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Hữu Ngã (有我)

về máy:

Thêm bài hát Hữu Ngã (有我) vào danh sách Playlist

Bài hát của Trần Bách Vũ
Xem tất cả
Video của Trần Bách Vũ
Xem tất cả
;