Quỷ Bí Chi Chủ (诡秘之主) - Tổ Á Nạp Tích

Restrict Content

Quỷ Bí Chi Chủ (诡秘之主)

Đóng góp: Hoàng Tuân (tuandb)
Wǔtái qián zhòngshēngxiàng shàngyǎn
Wéimù hòu yǐncáng zhū shénlíng de yǎn
Jìsuànzhe rénxìng de máo diǎn huò dài jiāoyì chóu juàn
Piàojù zǒng bèi sīhuǐ yòng yú duìxiàn
Shén ài shìrén jiǎng yīqiān biàn
Bùguò shì xiě hǎo de jùběn chuàn lián
Huòxǔ ài hèn láizì zhēnshí lǐyóu què bèi tōuqiè
Shéi yǒu dǎnliàng zhēng duàn mù'ǒu tí xiàn
Xīngguāng páihuái chū yuándiǎn
Hēiyè de yǐnmì lǐ xuéxí zhào liàng rénjiān
Xuānxiāo pàohuǒ zhōng yǒngbào shānghén sòngdú ānníng shīpiān
Tàiyáng zhuì rù wú zhòu yuān
Shén yíqì de àn yù néng fǒu zhuīxún dào guāngyuán
Diǎnrán wǒ yě zhào chè qióng tiān
Hēi wūyā zhuó shí guīzé biānzhī miùlùn pèidàizhe rén miàn
Zhòng yímín pī jīxíng zhī shēn réng míngjì zuìchū ēndiǎn jiānshǒu xìn
Tā mànbù huāngyuán tízhe dēng wēimáng xià yǔ guàiwù yītóng tuìbiàn
Qūké zhuǎnhuàn línghún yī rú wàn nián qián
Hēiyè chuíxià chénchén mù lián
Zhēdǎng nǚshén huò yīn huò qíng de liǎn
Mìngyùn fèng shàng zhūduō kuìzèng kě fù dé qīng jiàqián
Jùlí jiésuàn hái shèng duōshǎo shíjiān
Qiánchéng xìntú sòngdú dǎo yán
Màomíng de tīngzhòng jiāoyì fǎ yǔ quán
Lóuyǐ xiànshēn zhànhuǒ tāotiān jiē fù shénmíng yīniàn
Fēngráo màitián wàn qiān báigǔ chángmián
Zhèngyì zhùlì jīn bì diān
Xūhuàn de huálì zhōng zhōngyú zhēng kāi shuāngyǎn
Gāolóu shàng níngwàng dī ǎi wūyán língtīng miǎoxiǎo xīnyuàn
Gēnxì jíqǔ lèi yǔ xuè
Kāi chū zhìyù de huā jié mǎnle cíbēi àilián
Shì bèipàn shì chéngzhì shàn niàn
Hēi wūyā zhuó shí guīzé biānzhī miùlùn pèidàizhe rén miàn
Zhòng yímín pī jīxíng zhī shēn réng míngjì zuìchū ēndiǎn jiānshǒu xìn
Tā mànbù huāngyuán tízhe dēng wēimáng xià yǔ guàiwù yītóng tuìbiàn
Qūké zhuǎnhuàn línghún yī rú wàn nián qián
Shìjì qián yīnmóu yùnniàng chū bèiqì fēngdiān huà xià jìn quān
Zǒng yǒurén chuánchéng xìnniàn jǔ qǐ huǒjù kuī pò chángyè tuī kāi mén
Fēng chuī sàn huī mái chēng mǎn fān shén de juàn zhě zhāng bì zhàn zài chuán yán
Huī guāng zhī xià xīwàng chōng chū hǎipíng xiàn
A~~~~~~~~~
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Quỷ Bí Chi Chủ (诡秘之主)

về máy:

Thêm bài hát Quỷ Bí Chi Chủ (诡秘之主) vào danh sách Playlist

Bài hát của Tổ Á Nạp Tích
Xem tất cả
Video của Tổ Á Nạp Tích
Xem tất cả
;