Lấy Trái Tim Ra Cho Anh Thấy (掏出心来给你看) (DJ A Trác Bản / DJ阿卓版) - Tiểu Mạn; DJ A Trác

Restrict Content

Lấy Trái Tim Ra Cho Anh Thấy (掏出心来给你看) (DJ A Trác Bản / DJ阿卓版)

Đóng góp: satoru
掏出心来给你看 (DJ阿卓版) - 小曼

你要我怎么办我还能怎么办
nǐ yào wǒ zěn me bàn wǒ huán néng zěn me bàn
难道让我掏出心来给你看
nán dào ràng wǒ tāo chū xīn lái gěi nǐ kàn
欠你的我已经全部偿还
qiàn nǐ de wǒ yǐ jīng quán bù cháng huán
只是你要的太过贪婪
zhī shì nǐ yào de tài guò tān lán
你还要怎么办我应该怎么办
nǐ huán yào zěn me bàn wǒ yīng gāi zěn me bàn
是否让我掏出心来给你看
shì fǒu ràng wǒ tāo chū xīn lái gěi nǐ kàn
其实我们不用左右为难
qí shí wǒ mén bù yòng zuǒ yòu wéi nán
大不了好聚好散一刀两断
dà bù liǎo hǎo jù hǎo sàn yī dāo liǎng duàn
回忆像风筝似的断了线
huí yì xiàng fēng zhēng sì de duàn liǎo xiàn
最后都散落在胸口左边
zuì hòu dū sàn luò zài xiōng kǒu zuǒ biān
故事的结局早已显而易见
gù shì de jié jú zǎo yǐ xiǎn ér yì jiàn
只是主角换了别人来演
zhī shì zhǔ jiǎo huàn liǎo bié rén lái yǎn
喝一杯咖啡来安抚心烦
hē yī bēi kā fēi lái ān fǔ xīn fán
苦涩的味道和心情有关
kǔ sè de wèi dào hé xīn qíng yǒu guān
如今的自己退到悬崖边缘
rú jīn de zì jǐ tuì dào xuán yá biān yuán
也该给彼此做个了断
yě gāi gěi bǐ cǐ zuò gè liǎo duàn
你要我怎么办我还能怎么办
nǐ yào wǒ zěn me bàn wǒ huán néng zěn me bàn
难道让我掏出心来给你看
nán dào ràng wǒ tāo chū xīn lái gěi nǐ kàn
欠你的我已经全部偿还
qiàn nǐ de wǒ yǐ jīng quán bù cháng huán
只是你要的太过贪婪
zhī shì nǐ yào de tài guò tān lán
你还要怎么办我应该怎么办
nǐ huán yào zěn me bàn wǒ yīng gāi zěn me bàn
是否让我掏出心来给你看
shì fǒu ràng wǒ tāo chū xīn lái gěi nǐ kàn
其实我们不用左右为难
qí shí wǒ mén bù yòng zuǒ yòu wéi nán
大不了好聚好散一刀两断
dà bù liǎo hǎo jù hǎo sàn yī dāo liǎng duàn
喝一杯咖啡来安抚心烦
hē yī bēi kā fēi lái ān fǔ xīn fán
苦涩的味道和心情有关
kǔ sè de wèi dào hé xīn qíng yǒu guān
如今的自己退到悬崖边缘
rú jīn de zì jǐ tuì dào xuán yá biān yuán
也该给彼此做个了断
yě gāi gěi bǐ cǐ zuò gè liǎo duàn
你要我怎么办我还能怎么办
nǐ yào wǒ zěn me bàn wǒ huán néng zěn me bàn
难道让我掏出心来给你看
nán dào ràng wǒ tāo chū xīn lái gěi nǐ kàn
欠你的我已经全部偿还
qiàn nǐ de wǒ yǐ jīng quán bù cháng huán
只是你要的太过贪婪
zhī shì nǐ yào de tài guò tān lán
你还要怎么办我应该怎么办
nǐ huán yào zěn me bàn wǒ yīng gāi zěn me bàn
是否让我掏出心来给你看
shì fǒu ràng wǒ tāo chū xīn lái gěi nǐ kàn
其实我们不用左右为难
qí shí wǒ mén bù yòng zuǒ yòu wéi nán
大不了好聚好散一刀两断
dà bù liǎo hǎo jù hǎo sàn yī dāo liǎng duàn
你要我怎么办我还能怎么办
nǐ yào wǒ zěn me bàn wǒ huán néng zěn me bàn
难道让我掏出心来给你看
nán dào ràng wǒ tāo chū xīn lái gěi nǐ kàn
欠你的我已经全部偿还
qiàn nǐ de wǒ yǐ jīng quán bù cháng huán
只是你要的太过贪婪
zhī shì nǐ yào de tài guò tān lán
你还要怎么办我应该怎么办
nǐ huán yào zěn me bàn wǒ yīng gāi zěn me bàn
是否让我掏出心来给你看
shì fǒu ràng wǒ tāo chū xīn lái gěi nǐ kàn
其实我们不用左右为难
qí shí wǒ mén bù yòng zuǒ yòu wéi nán
大不了好聚好散一刀两断
dà bù liǎo hǎo jù hǎo sàn yī dāo liǎng duàn
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Lấy Trái Tim Ra Cho Anh Thấy (掏出心来给你看) (DJ A Trác Bản / DJ阿卓版)

về máy:

Thêm bài hát Lấy Trái Tim Ra Cho Anh Thấy (掏出心来给你看) (DJ A Trác Bản / DJ阿卓版) vào danh sách Playlist

Bài hát của Tiểu Mạn; DJ A Trác
Xem tất cả
Video của Tiểu Mạn; DJ A Trác
Xem tất cả
;