Bóng Dáng Của Anh (他的影子) - Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Doãn Tích Miên

Restrict Content

Bóng Dáng Của Anh (他的影子)

Đóng góp: danjustince
Táo bù tuō tā de yǐng zǐ méi yǒu ài nǐ de quán lì
Nǐ de zhí zhuó ràng wǒ fàng qì
Wǒ mén de jù lí méi yǒu yī sī kào jìn
Xiǎng nà kě lián de jì yì
Cán cún zài nǎo hǎi lǐ
Yě shān chú bù jìn gū dú de chén nì
Chéng shòu zhuó nǐ zì sī de qì xī
Kè zhì bù zhù shēn yè de wǒ huán xiǎng nǐ
Wǒ zhī shì tā de tì dài pǐn
Méi yǒu nǐ de ài yì
Bèi nǐ zhuō nòng de zhī xiǎng zhuó táo bì
Dāng wǒ què dìng shì tā de yǐng zǐ zài ài nǐ
Wǒ chén mò zhuó tòng zhuó yī gè rén kū qì
Wǒ zhī shì tā de yǐng zǐ wéi nǐ xún zhǎo zhuó huí yì
Měi yī cì dū zhī shì liàn xí
Ér wǒ piàn guò zì jǐ dé bù dào de què dìng
Zuì hòu ài de yī bài tú dì
Táo bù tuō tā de yǐng zǐ méi yǒu ài nǐ de quán lì
Nǐ de zhí zhuó ràng wǒ fàng qì
Wǒ mén de jù lí méi yǒu yī sī kào jìn
Wǒ zhī shì tā de tì dài pǐn
Méi yǒu nǐ de ài yì
Bèi nǐ zhuō nòng de zhī xiǎng zhuó táo bì
Dāng wǒ què dìng shì tā de yǐng zǐ zài ài nǐ
Wǒ chén mò zhuó tòng zhuó yī gè rén kū qì
Wǒ zhī shì tā de yǐng zǐ wéi nǐ xún zhǎo zhuó huí yì
Měi yī cì dū zhī shì liàn xí
Ér wǒ piàn guò zì jǐ dé bù dào de què dìng
Zuì hòu ài de yī bài tú dì
Táo bù tuō tā de yǐng zǐ méi yǒu ài nǐ de quán lì
Nǐ de zhí zhuó ràng wǒ fàng qì
Wǒ mén de jù lí méi yǒu yī sī kào jìn
Wǒ zhī shì tā de yǐng zǐ wéi nǐ xún zhǎo zhuó huí yì
Měi yī cì dū zhī shì liàn xí
Ér wǒ piàn guò zì jǐ dé bù dào de què dìng
Zuì hòu ài de yī bài tú dì
Táo bù tuō tā de yǐng zǐ méi yǒu ài nǐ de quán lì
Nǐ de zhí zhuó ràng wǒ fàng qì
Wǒ mén de jù lí méi yǒu yī sī kào jìn
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Bóng Dáng Của Anh (他的影子)

về máy:

Thêm bài hát Bóng Dáng Của Anh (他的影子) vào danh sách Playlist

Bài hát của Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Doãn Tích Miên
Xem tất cả
Video của Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Doãn Tích Miên
Xem tất cả
;