Khúc Tẫn Trần Tình (曲尽陈情) - Tiêu Chiến

Restrict Content
Đóng góp: danjustince, được cập nhật bởi: fanyugui
zòng zhào chèn yè fēng xiǎo mián zǎi yī zhōu jiāng yān
wǎn lái lǎn xīng guī zhāi piàn liǔ yè chuī chè tiān biān
zhǎn kāi fàn huáng de zhǐ yuān huí shǒu jiù rén jiān
jiāng dēng piāo yáo yuǎn wǎng shì suí bō rú yòu yī piān
gāo tái yǐ lán qián xián bēi guān huā mǎn cháng jiē
xuán wǔ dòng tiān yě zēng jiāo xiě xǐ jiàn
jī píng kān guò ěr xīn běn yǒng jué hé jù rén yán
zòng rù huǒ hǎi réng bào huái chuí lián
yě zēng xiào duó jiǔ tán jiàn tiāo gū sū shí lǐ chūn
wú guān shēng sǐ shì
lǎo lái jìn zuò jiāng hú shī zhōng rén
chuāng wài yù lán yǐng shēn qián shēng shì mèng huán shì zhēn
gé shì chūn qiū hòu
xī nián yīn guǒ jiē shì zēng “ tīng wén ”
shēn yǔn bù yè tiān shuí xìn nián shǎo wú xū yán
wéi yì zhī nuò yě zēng xiāo dí shè jiàn
liú yán rèn zài qián dān xīn yóu rè hé xū lái biàn
shì shì jiē qiān rén qiān yán qiān miàn
yě zēng jīng hóng guò yǎn zhǐ jiān qīng tiāo juàn yún wén
wú duān yǐn xián zhèn yuán hé mèng zhōng shēn jì nà yī shùn
shù xià là yīng fēn fēn cǐ kè shì mèng huán shì zhēn
xié háng yún yóu hòu
shì wài jiāng hú jiē shì “ jù chuán wén ”
dān xīn hé xū yán zài kǒu héng dí xián chuī là xīng dǒu
shǐ wǒ tú yǒu shēn hòu míng bù rú jí shí yī bēi jiǔ
yě zēng huái yōng rén jiān shǐ wǒ dú xiǎng yī zhī chūn
wú guān shēng sǐ shì yuán hé jìn zuò jiāng hú shī zhōng rén
mén wài shēng qiǎn yǐng shēn xiāng féng shì mèng huán shì zhēn
gé shì chūn qiū hòu
qián shēng yīn guǒ zhōng huì là chéng hén
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Khúc Tẫn Trần Tình (曲尽陈情)

về máy:

Thêm bài hát Khúc Tẫn Trần Tình (曲尽陈情) vào danh sách Playlist

Bài hát của Tiêu Chiến
Xem tất cả
Video của Tiêu Chiến
Xem tất cả
;