Một Câu Trả Lời Khác (另一种答案) - Thiện Y Thuần

Restrict Content

Một Câu Trả Lời Khác (另一种答案)

Đóng góp: Hoàng Tuân (tuandb)
Nǐ rènzhēn miáohuì nǐ xiǎng yào de ài
Zài shénme dōu kuài de shídài
Hǎo xiǎng ràng jiǎobù màn xiàlái
Dàn shuō guài yě guài míngmíng hěn jiǎndān
Yītiáo duǎn xùn jiù néng biǎobái
Què zàixià dìtiě shí zhǐ shèng xià
Yù yán yòu zhǐ de bàibài
Huímóu shí yǐ bùzài
Rúguǒ shíguāng néng huí dào kè zhuō qián
Wǒ yào wǒ yǒnggǎn
Wǒ chuānyuè xiōngyǒng de rén hǎi
Wǒ chuānguò yúncéng lǐ de shānmài
Wǒ xiǎng chóng shí zhèxiē niánlái
Wèi xímiè de qídài
Wǒ bùxiǎng zài àn biān děngdài
Wǒ yǒng jìn nǐ yǎnjīng lǐ dì hǎi
Nǐ méishuōde wǒ dū míngbái
Zhǐyào nǐ huítóu wǒ jiù yīzhí zài
Nǐ rènzhēn miáohuì nǐ xiǎng yào de ài
Zài shénme dōu kuài de shídài
Hǎo xiǎng ràng jiǎobù màn xiàlái
Dàn shuō guài yě guài míngmíng hěn jiǎndān
Yītiáo duǎn xùn jiù néng biǎobái
Què zàixià dìtiě shí zhǐ shèng xià
Yù yán yòu zhǐ de bàibài
Huímóu shí yǐ bùzài
Rúguǒ shíguāng néng huí dào kè zhuō qián
Wǒ yào wǒ yǒnggǎn
Wǒ chuānyuè xiōngyǒng de rén hǎi
Wǒ chuānguò yúncéng lǐ de shānmài
Wǒ xiǎng chóng shí zhèxiē niánlái
Wèi xímiè de qídài
Wǒ bùxiǎng zài àn biān děngdài
Wǒ yǒng jìn nǐ yǎnjīng lǐ dì hǎi
Nǐ méishuōde wǒ dū míngbái
Zhǐyào nǐ huítóu wǒ jiù yīzhí zài
Wǒ xiǎng wǒ yào wǒ hái
Yǒu lìng yī zhǒng dá'àn
Jiāng nǐ suǒ zài wǒ jīnshēng bì jīng suǒyǒu dìdiǎn
Dōu bù mǎn wǒ de ài
Hé nǐ xiǎng yào de wèilái
Ràng zhěnggè shìjiè dōu tīng dào wǒmen de cúnzài
Wǒ chuānguò yúncéng lǐ de shānmài
Wǒ xiǎng chóng shí zhèxiē niánlái
Wèi xímiè de qídài
Wǒ bùxiǎng zài àn biān děngdài
Wǒ yǒng jìn nǐ yǎnjīng lǐ dì hǎi
Nǐ méishuōde wǒ dū míngbái
Zhǐyào nǐ huítóu wǒ jiù yīzhí zài.
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Một Câu Trả Lời Khác (另一种答案)

về máy:

Thêm bài hát Một Câu Trả Lời Khác (另一种答案) vào danh sách Playlist

Bài hát của Thiện Y Thuần
Xem tất cả
Video của Thiện Y Thuần
Xem tất cả
;