Điệu Cha Cha Tình Yêu (爱的恰恰) (Live) - THE9

Restrict Content

Điệu Cha Cha Tình Yêu (爱的恰恰) (Live)

Đóng góp: danjustince
gǎn qíng qiān wàn bié ná lái cuō tuó yào ài wǒ qǐng nǐ ài de wēn róu
kuài diǎn zuò shàng wǒ ài de mó tuō wǒ wéi nǐ chàng yī shǒu zhāng xìn zhé
kě bù kě yǐ gēn wǒ tiào gè qià qià qià qià nǐ jiù shì jiā má jiā là
I feel so hot yeah you like summer
qià qià who wanna be my lover
kě bù kě yǐ jiào nǐ shēng bǎo bèi kě bù kě yǐ gěi nǐ yī qǐ gān bēi
ràng wǒ yòng ài bǎ nǐ lái bāo wéi ràng wǒ chōng pò ài qíng de bǎo lěi hum
wǒ huì wéi nǐ xué huì dǎ bàn wéi nǐ zuò ài xīn de zǎo cān
wéi nǐ chōng dào qián miàn mǎi dān wéi nǐ biàn dé tǐ tiē rù wēi
Baby jīn wǎn dǎ lǎo hǔ tiào qǐ ài de qià qià wǔ
xiāng bīn pēn dé xiàng pù bù We gonna party party
Baby wǒ bù pà zhōng shǔ tiào qǐ ài de qià qià wǔ
gěi wǒ zuì gāo de wēn dù We gonna party party
Baby jīn wǎn dǎ lǎo hǔ tiào qǐ ài de qià qià wǔ
xiāng bīn pēn dé xiàng pù bù We gonna party party
Baby wǒ bù pà zhōng shǔ tiào qǐ ài de qià qià wǔ
gěi wǒ zuì gāo de wēn dù We gonna party party
zhēn de bù yòng gà gà , tiào gè qià qià ài de shǒu qiāng Bla Bla yǒu diǎn pà pà
wǒ de xiǎo jīn kù dà dà xiàng gè dà shà yī qǐ fàng gè jiǎ jiǎ
yeah we gonna drop top
wéi nǐ shùn jiān biàn shēn guō fù chéng chéng bǎ nǐ mí dǎo bào qiàn shì wǒ de běn néng
huān lè bèng bèng tiào ài xīn dào chǔ mào pào
Let the beat drop yīn xiǎng xiǎng de xiàng fàng biān páo
Baby jīn wǎn dǎ lǎo hǔ tiào qǐ ài de qià qià wǔ
xiāng bīn pēn dé xiàng pù bù We gonna party party
Baby wǒ bù pà zhōng shǔ tiào qǐ ài de qià qià wǔ
gěi wǒ zuì gāo de wēn dù We gonna party party
Baby jīn wǎn dǎ lǎo hǔ tiào qǐ ài de qià qià wǔ
xiāng bīn pēn dé xiàng pù bù We gonna party party
Baby wǒ bù pà zhōng shǔ tiào qǐ ài de qià qià wǔ
gěi wǒ zuì gāo de wēn dù We gonna party party
Baby jīn wǎn dǎ lǎo hǔ tiào qǐ ài de qià qià wǔ
xiāng bīn pēn dé xiàng pù bù We gonna party party
Baby wǒ bù pà zhōng shǔ tiào qǐ ài de qià qià wǔ
gěi wǒ zuì gāo de wēn dù We gonna party party

gěi nǐ de ài jiù xiàng fèng fēi fēi
bǎ nǐ dāng zuò wǒ de mèng zhuī zhuī
zhǒng xià jiǔ bǎi jiǔ shí jiǔ duǒ méi guī wéi nǐ mǎi dān bù hòu huǐ BABY
yǒu nǐ de shēng huó xiàng shì mì jiā le shā táng
Shout out to yangbang on the beat rè de fā tàng

Baby jīn wǎn dǎ lǎo hǔ tiào qǐ ài de qià qià wǔ
xiāng bīn pēn dé xiàng pù bù We gonna party party
Baby wǒ bù pà zhōng shǔ tiào qǐ ài de qià qià wǔ
gěi wǒ zuì gāo de wēn dù We gonna party party
Baby jīn wǎn dǎ lǎo hǔ tiào qǐ ài de qià qià wǔ
xiāng bīn pēn dé xiàng pù bù We gonna party party
Baby wǒ bù pà zhōng shǔ tiào qǐ ài de qià qià wǔ
gěi wǒ zuì gāo de wēn dù We gonna party party
Baby jīn wǎn dǎ lǎo hǔ tiào qǐ ài de qià qià wǔ
xiāng bīn pēn dé xiàng pù bù We gonna party party
Baby wǒ bù pà zhōng shǔ tiào qǐ ài de qià qià wǔ
gěi wǒ zuì gāo de wēn dù We gonna party party
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Điệu Cha Cha Tình Yêu (爱的恰恰) (Live)

về máy:

Thêm bài hát Điệu Cha Cha Tình Yêu (爱的恰恰) (Live) vào danh sách Playlist

Bài hát của THE9
Xem tất cả
Video của THE9
Xem tất cả
;