Chờ Mưa Tạnh (等雨停) - Thái Nhất

Restrict Content

Chờ Mưa Tạnh (等雨停)

Đóng góp: danjustince
guò qù zuì xǐ huān xià yǔ tiān
hūn àn de fáng jiān ràng rén yǒu ān quán gǎn
zhǎo yī bù xuán yí piàn
liàng dù tiáo dào yī bàn
tiān kōng zú gòu mí huàn
xiàng nǐ shēn suì de yǎn
dāng yī qiē dū yǐ chéng xí guàn
nà xiē mèng huàn de màn màn kāi shǐ àn dàn
jiù suàn nǐ bù xiǎng tán
wǒ yě néng kàn de chuān
yàn è biàn chéng téng màn
rào zài zì lǐ háng jiān
yǔ diǎn xī lì lì huá lā lā de xià
xià zài wǒ de shēn shàng yǒu xiē sì wú jì dàn
ràng huí yì suí zhuó zhè yǔ diǎn yī qǐ xiāo sàn
yuè kuài yuè hǎo jiù xiàng nǐ de shàn biàn
yǎn lèi dí li li dā lā lā de diào
diào jìn yī piàn shēn yuān què zài nán yǐ huí tiān
nǐ de liǎn hé yǎn lèi dū bù zhí dé liú liàn
děng yǔ tíng xià suǒ yǒu yān xiāo yún sàn
guò qù zuì xǐ huān xià yǔ tiān
hūn àn de fáng jiān ràng rén yǒu ān quán gǎn
zhǎo yī bù xuán yí piàn
liàng dù tiáo dào yī bàn
tiān kōng zú gòu mí huàn
xiàng nǐ shēn suì de yǎn
dāng yī qiē dū yǐ chéng xí guàn
nà xiē mèng huàn de màn màn kāi shǐ àn dàn
jiù suàn nǐ bù xiǎng tán
wǒ yě néng kàn de chuān
yàn è biàn chéng téng màn
rào zài zì lǐ háng jiān
yǔ diǎn xī lì lì huá lā lā de xià
xià zài wǒ de shēn shàng yǒu xiē sì wú jì dàn
ràng huí yì suí zhuó zhè yǔ diǎn yī qǐ xiāo sàn
yuè kuài yuè hǎo jiù xiàng nǐ de shàn biàn
yǎn lèi dí li li dā lā lā de diào
diào jìn yī piàn shēn yuān què zài nán yǐ huí tiān
nǐ de liǎn hé yǎn lèi dū bù zhí dé liú liàn
děng yǔ tíng xià suǒ yǒu yān xiāo yún sàn
yǔ diǎn xī lì lì huá lā lā de xià
xià zài wǒ de shēn shàng yǒu xiē sì wú jì dàn
ràng huí yì suí zhuó zhè yǔ diǎn yī qǐ xiāo sàn
yuè kuài yuè hǎo jiù xiàng nǐ de shàn biàn
yǎn lèi dí li li dā lā lā de diào
diào jìn yī piàn shēn yuān què zài nán yǐ huí tiān
nǐ de liǎn hé yǎn lèi dū bù zhí dé liú liàn
děng yǔ tíng xià suǒ yǒu yān xiāo yún sàn
děng yǔ tíng xià suǒ yǒu yān xiāo yún sàn
wèi jīng xǔ kě , bù dé fān chàng huò shǐ yòng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Chờ Mưa Tạnh (等雨停)

về máy:

Thêm bài hát Chờ Mưa Tạnh (等雨停) vào danh sách Playlist

Bài hát của Thái Nhất
Xem tất cả
Video của Thái Nhất
Xem tất cả
<>;