Lần Đầu Tiên Tỏ Tình (第一次告白) - TFBOYS

Restrict Content

Lần Đầu Tiên Tỏ Tình (第一次告白)

Đóng góp: danjustince
yì yáng qiān xǐ :
kàn jiàn nǐ zuǒ zhuǎn wān xiàng wǒ zǒu lái
xīn tiào bù tíng zài jiā kuài
cáng bù zhù shì wǒ jì dòng de jié pāi
zhè yī qiē huì bù huì jiù shì ài
wáng jùn kǎi :
gǔ qǐ yǒng qì kào jìn nǐ qù gào bái
jié guǒ huì bù huì tài huài
kòng zhì xīn qíng nǔ lì bù qù xiā cāi
zhè yī kè hū rán jiān hǎo qī dài
wáng yuán :
méi xiǎng guò nǐ kāi kǒu huì shuō xiē shén me
xiǎng huí tóu bù gān xīn yòu yī cì chén mò
wáng jùn kǎi :
méi yǒu zhuǎn shēn de lǐ yóu
yì yáng qiān xǐ :
fàng kōng xīn qíng qù zhuī qiú
wáng yuán :
zhè yī kè qǐng lā zhù wǒ de shǒu
hé :
dì yī cì gào bái
bù zài hū jié jú shì hǎo huài
wáng jùn kǎi :
wǒ xiǎng yào bǎ nǐ chǒng huài
gěi nǐ yáo yuǎn de wèi lái
hé :
qǐng bù yào zǒu kāi
qǐng yòng lì qù kàn qù chù pèng qù gǎn kǎi
bù táo bì zhè qīng chūn de sè cǎi
bù dān xīn huì cuò huì shāng bēi huì shī bài
qīng chūn bù pà yī qiē děng dài
yì yáng qiān xǐ :
For this time
děng nǐ dào lái
qǐng jiē shòu wǒ de ài
For this time
děng nǐ dào lái
qǐng jiē shòu wǒ de ài
wáng yuán :
gǔ qǐ yǒng qì kào jìn nǐ qù gào bái
jié guǒ huì bù huì tài huài
kòng zhì xīn qíng nǔ lì bù qù xiā cāi
zhè yī kè hū rán jiān hǎo qī dài
yì yáng qiān xǐ :
méi xiǎng guò nǐ kāi kǒu huì shuō xiē shén me
xiǎng huí tóu bù gān xīn yòu yī cì chén mò
wáng jùn kǎi :
méi yǒu zhuǎn shēn de lǐ yóu
yì yáng qiān xǐ :
fàng kōng xīn qíng qù zhuī qiú
wáng yuán :
zhè yī kè qǐng lā zhù wǒ de shǒu
hé :
dì yī cì gào bái
bù zài hū jié jú shì hǎo huài
wáng yuán :
wǒ xiǎng yào bǎ nǐ chǒng huài
gěi nǐ yáo yuǎn de wèi lái
hé :
qǐng bù yào zǒu kāi
qǐng yòng lì qù kàn qù chù pèng qù gǎn kǎi
bù táo bì zhè qīng chūn de sè cǎi
bù dān xīn huì cuò huì shāng bēi huì shī bài
qīng chūn bù pà yī qiē děng dài
Rap:
wáng jùn kǎi :
Wait wait kàn nǐ zǒu guò lái
Wait wait bù xiǎng zài děng dài
dì yī cì de gào bái
qí qiú shàng tiān guān huái
bù yào bù lǐ bù cǎi
bù yào dāng zuò yì wài
yì yáng qiān xǐ :
qǐng nǐ gēn wǒ lái
wáng yuán :
zài zhè gè shí dài
yì yáng qiān xǐ :
bù bì qù hài pà
wáng yuán :
qīng chūn duō jīng cǎi
wáng jùn kǎi :
shì xīn dòng de jié pāi
hé :
dì yī cì gào bái
bù zài hū jié jú shì hǎo huài
wǒ xiǎng yào bǎ nǐ chǒng huài
gěi nǐ yáo yuǎn de wèi lái
qǐng bù yào zǒu kāi
qǐng yòng lì qù kàn qù chù pèng qù gǎn kǎi
bù táo bì zhè qīng chūn de sè cǎi
bù dān xīn huì cuò huì shāng bēi huì shī bài
wáng yuán :
qīng chūn bù pà yī qiē děng dài
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Lần Đầu Tiên Tỏ Tình (第一次告白)

về máy:

Thêm bài hát Lần Đầu Tiên Tỏ Tình (第一次告白) vào danh sách Playlist

Bài hát của TFBOYS
Xem tất cả
Video của TFBOYS
Xem tất cả
;