Bạn Của Tôi (我的朋友) - TFBOYS

Restrict Content

Bạn Của Tôi (我的朋友)

Đóng góp: danjustince
wáng jùn kǎi :
Hey péng yǒu a
nǐ zài gān ma
wǒ chū qiǔ nǐ xiào dé zuì dà
yì yáng qiān xǐ :
Hey péng yǒu a
bù shì bā
yòng bù yòng bāng nǐ fàng yān huā
wáng yuán :
yī gè wú shēng shì yì yǎn shén
mò qì zhǐ shù jiù bào fā
yī jù qí shēng zhǔn bèi hǎo le
jiù chū fā
hé :
péng yǒu shì hé nǐ yī qǐ liú hàn
yī qǐ bìng jiān yī qǐ zuò zhàn yī qǐ chuǎng guān
péng yǒu zài jiān chí jiù shì zhōng diǎn
yī qǐ nǔ lì yǎo jǐn yá guān bǎ yóu jiā mǎn
péng yǒu zěn me chǎo yě chǎo bù sàn
gǎn yīng bǐ cǐ de xīn yī jù wèn hòu jiù nuǎn
péng yǒu dǐ dǎng shí jiān de kǎo yàn
dāng nǐ mí shī hǎi àn dēng tǎ yǐ wéi nǐ diǎn rán
yì yáng qiān xǐ :
wǒ de péng yǒu
yǒu nǐ péi bàn
xīn lǐ miàn bù pà
bù pà gū dān
wáng jùn kǎi :
wǒ de péng yǒu
yǒu nǐ péi bàn
chōng mǎn le néng liáng
néng liáng mǎn mǎn
yì yáng qiān xǐ :
Hey péng yǒu a
wǒ yuàn qīng tīng
nǐ suǒ yǒu de láo sāo hé fèi huà
wáng yuán :
Hey péng yǒu a
bù yòng yǐn cáng
zài wǒ miàn qián xiǎng kū jiù kū bā
wáng jùn kǎi :
yī gè wú shēng shì yì yǎn shén
mò qì zhǐ shù jiù bào fā
yī jù qí shēng zhǔn bèi hǎo le
jiù chū fā
hé :
péng yǒu shì hé nǐ yī qǐ liú hàn
yī qǐ bìng jiān yī qǐ zuò zhàn yī qǐ chuǎng guān
péng yǒu zài jiān chí jiù shì zhōng diǎn
yī qǐ nǔ lì yǎo jǐn yá guān bǎ yóu jiā mǎn
péng yǒu zěn me chǎo yě chǎo bù sàn
gǎn yīng bǐ cǐ de xīn yī jù wèn hòu jiù nuǎn
péng yǒu dǐ dǎng shí jiān de kǎo yàn
dāng nǐ mí shī hǎi àn dēng tǎ yǐ wéi nǐ diǎn rán
yì yáng qiān xǐ :
wǒ de péng yǒu
yǒu nǐ péi bàn
xīn lǐ miàn bù pà
bù pà gū dān
wáng yuán :
wǒ de péng yǒu
nǐ de cún zài
xīn lǐ miàn méi rén
méi rén qǔ dài
yì yáng qiān xǐ :
zài zhè máng máng rén hǎi shàng tiān rù hǎi
wáng jùn kǎi :
jué jìng huán shì róng yào
yǔ nǐ yī qǐ jìn tuì shū yě bù hòu huǐ
wáng yuán :
péng yǒu péng yǒu zhī yào nǐ zài jiù yǒu ài
hé :
péng yǒu shì hé nǐ yī qǐ liú hàn
yī qǐ bìng jiān yī qǐ zuò zhàn yī qǐ chuǎng guān
péng yǒu zài jiān chí jiù shì zhōng diǎn
yī qǐ nǔ lì yǎo jǐn yá guān bǎ yóu jiā mǎn
péng yǒu shì hé nǐ yī qǐ liú hàn
yī qǐ bìng jiān yī qǐ zuò zhàn yī qǐ chuǎng guān
péng yǒu zài jiān chí jiù shì zhōng diǎn
yī qǐ nǔ lì yǎo jǐn yá guān bǎ yóu jiā mǎn
péng yǒu zěn me chǎo yě chǎo bù sàn
gǎn yīng bǐ cǐ de xīn yī jù wèn hòu jiù nuǎn
péng yǒu dǐ dǎng shí jiān de kǎo yàn
dāng nǐ mí shī hǎi àn dēng tǎ yǐ wéi nǐ diǎn rán
wáng jùn kǎi :
wǒ de péng yǒu
yì yáng qiān xǐ :
yǒu nǐ péi bàn
wáng yuán :
xīn lǐ miàn bù pà
bù pà gū dān
hé :
wǒ de péng yǒu
yǒu nǐ péi bàn
chōng mǎn le néng liáng
néng liáng mǎn mǎn
wǒ de péng yǒu
yǒu nǐ péi bàn
xīn lǐ miàn bù pà
bù pà gū dān
wǒ de péng yǒu
nǐ de cún zài
xīn lǐ miàn méi rén
méi rén qǔ dài
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Bạn Của Tôi (我的朋友)

về máy:

Thêm bài hát Bạn Của Tôi (我的朋友) vào danh sách Playlist

Bài hát của TFBOYS
Xem tất cả
Video của TFBOYS
Xem tất cả
;