Mạc Phủ Thiếu Nữ (幕府少女) - Tân Thanh Chủ Nghĩa

Restrict Content

Mạc Phủ Thiếu Nữ (幕府少女)

Đóng góp: satoru
幕府少女 - 新声主义

乌鸦凝视着神社里的烛明
wū yā níng shì zhuó shén shè lǐ de zhú míng
夜幕中远去那行囊和斗笠
yè mù zhōng yuǎn qù nà xíng náng hé dǒu lì
旷野上四起犬吠声和马蹄
kuàng yě shàng sì qǐ quǎn fèi shēng hé mǎ tí
草色掩去池塘边的木屐
cǎo sè yǎn qù chí táng biān de mù jī
故事的结局没下完的将棋
gù shì de jié jú méi xià wán de jiāng qí
染血的数寄谁倒在榻榻米
rǎn xuè de shù jì shuí dǎo zài tà tà mǐ
飞花流转去得不到的爱情
fēi huā liú zhuǎn qù dé bù dào de ài qíng
若有来生名唤桥姬
ruò yǒu lái shēng míng huàn qiáo jī
沉下去悲伤的心沉下去
chén xià qù bēi shāng de xīn chén xià qù
沉下去一点一点忘记
chén xià qù yī diǎn yī diǎn wàng jì
沉入泥就像樱花的宿命
chén rù ní jiù xiàng yīng huā de sù mìng
忘记我忘记你
wàng jì wǒ wàng jì nǐ
啊咿呀咿哟哦咿
ā yī yā yī yō ó yī
月下的幕府少女
yuè xià de mù fǔ shǎo nǚ
啊咿呀咿哟哦咿
ā yī yā yī yō ó yī
等待来世的相遇
děng dài lái shì de xiāng yù
啊咿呀咿哟哦咿
ā yī yā yī yō ó yī
月下的幕府少女
yuè xià de mù fǔ shǎo nǚ
啊咿呀咿哟哦咿
ā yī yā yī yō ó yī
月光是她的嫁衣
yuè guāng shì tā de jià yī
啊咿呀咿哟哦咿
ā yī yā yī yō ó yī
月下的幕府少女
yuè xià de mù fǔ shǎo nǚ
啊咿呀咿哟哦咿
ā yī yā yī yō ó yī
等待来世的相遇
děng dài lái shì de xiāng yù
啊咿呀咿哟哦咿
ā yī yā yī yō ó yī
月下的幕府少女
yuè xià de mù fǔ shǎo nǚ
啊咿呀咿哟哦咿
ā yī yā yī yō ó yī
月光是她的嫁衣
yuè guāng shì tā de jià yī
乌鸦凝视着神社里的烛明
wū yā níng shì zhuó shén shè lǐ de zhú míng
夜幕中远去那行囊和斗笠
yè mù zhōng yuǎn qù nà xíng náng hé dǒu lì
旷野上四起犬吠声和马蹄
kuàng yě shàng sì qǐ quǎn fèi shēng hé mǎ tí
草色掩去池塘边的木屐
cǎo sè yǎn qù chí táng biān de mù jī
故事的结局没下完的将棋
gù shì de jié jú méi xià wán de jiāng qí
染血的数寄谁倒在榻榻米
rǎn xuè de shù jì shuí dǎo zài tà tà mǐ
飞花流转去得不到的爱情
fēi huā liú zhuǎn qù dé bù dào de ài qíng
若有来生名唤桥姬
ruò yǒu lái shēng míng huàn qiáo jī
沉下去悲伤的心沉下去
chén xià qù bēi shāng de xīn chén xià qù
沉下去一点一点忘记
chén xià qù yī diǎn yī diǎn wàng jì
沉入泥就像樱花的宿命
chén rù ní jiù xiàng yīng huā de sù mìng
忘记我忘记你
wàng jì wǒ wàng jì nǐ
啊咿呀咿哟哦咿
ā yī yā yī yō ó yī
月下的幕府少女
yuè xià de mù fǔ shǎo nǚ
啊咿呀咿哟哦咿
ā yī yā yī yō ó yī
等待来世的相遇
děng dài lái shì de xiāng yù
啊咿呀咿哟哦咿
ā yī yā yī yō ó yī
月下的幕府少女
yuè xià de mù fǔ shǎo nǚ
啊咿呀咿哟哦咿
ā yī yā yī yō ó yī
月光是她的嫁衣
yuè guāng shì tā de jià yī
啊咿呀咿哟哦咿
ā yī yā yī yō ó yī
月下的幕府少女
yuè xià de mù fǔ shǎo nǚ
啊咿呀咿哟哦咿
ā yī yā yī yō ó yī
等待来世的相遇
děng dài lái shì de xiāng yù
啊咿呀咿哟哦咿
ā yī yā yī yō ó yī
月下的幕府少女
yuè xià de mù fǔ shǎo nǚ
啊咿呀咿哟哦咿
ā yī yā yī yō ó yī
月光是她的嫁衣
yuè guāng shì tā de jià yī
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Mạc Phủ Thiếu Nữ (幕府少女)

về máy:

Thêm bài hát Mạc Phủ Thiếu Nữ (幕府少女) vào danh sách Playlist

Bài hát của Tân Thanh Chủ Nghĩa
Xem tất cả
Video của Tân Thanh Chủ Nghĩa
Xem tất cả
;