Không Bằng (不如) (DJ版) - Tần Hải Thanh

Restrict Content

Không Bằng (不如) (DJ版)

Đóng góp: Tùng Xuân
Bùrú liǎng qīng
Bùrú fà gè shénjīng
Shān diào suǒyǒu guānyú nǐ de huíyì
Bùrú hěnxīn
Bùrú huí dào rénqún
Zuò nǐ de jiǎyǐ bǐngdīng
Kě wǒ kàn dào tāmen shuō yǒuyī duì mófàn qínglǚ
Bùrú wǒ hé nǐ
Kě nǐ shuō méiyǒu zhēnzhèng gǎntóngshēnshòu àiqíng
Bùrú jiù fàngqì
Bùrú wǒmen yǒngbào hòu fēnshǒu
Bùrú yǎnlèi yǒu kòng tōutōu liú
Bùrú zhè cì jiù hái nǐ zìyóu
Bùrú cā jiān érguò bié huítóu
Bùrú zhè cì nǐ shuō duìbùqǐ
Wǒ yīdìng gàosù nǐ méiguānxì
Bùrú huí dào zuìchū de xiāngyù
Bǎ ài cáng zài xiāngyù de fèngxì
Bùrú fàngqì
Bùrú jiāo gěi jiǔjīng
Bùrú míshī zài yǒu nǐ de guòqù
Bùrú rènxìng
Bùrú fàngguò zìjǐ
Bùrú jiù ràng nǐ mǎnyì
Kě wǒ kàn dào tāmen shuō yǒuyī duì mófàn qínglǚ
Bùrú wǒ hé nǐ
Kě nǐ shuō méiyǒu zhēnzhèng gǎntóngshēnshòu àiqíng
Bùrú jiù fàngqì
Bùrú wǒmen yǒngbào hòu fēnshǒu
Bùrú yǎnlèi yǒu kòng tōutōu liú
Bùrú zhè cì jiù hái nǐ zìyóu
Bùrú cā jiān érguò bié huítóu
Bùrú zhè cì nǐ shuō duìbùqǐ
Wǒ yīdìng gàosù nǐ méiguānxì
Bùrú huí dào zuìchū de xiāngyù
Bǎ ài cáng zài xiāngyù de fèngxì
Bùrú hán zhuó yǎnlèi shuō nǐ hǎo
Nǐ hǎobù hǎo zài yě bù chóng yào
Bùrú jiāng guòqù tǒngtǒng diūdiào
Liú zài jìyì zuìměi de yījiǎo
Bùrú diào jìn àiqíng de yóuxì
Fǎnzhèng zhǔjiǎo yǐ bù zài shì nǐ
Bùrú ǒu'ěr xiāngyù zài mèng lǐ
Jiùsuàn liúlèi yě bié bǎ wǒ chǎo xǐng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Không Bằng (不如) (DJ版)

về máy:

Thêm bài hát Không Bằng (不如) (DJ版) vào danh sách Playlist

Bài hát của Tần Hải Thanh
Xem tất cả
Video của Tần Hải Thanh
Xem tất cả
;