Đều Không Hiểu (都不懂) - step.jad Y Gia

Restrict Content

Đều Không Hiểu (都不懂)

Đóng góp: Hoàng Tuân (tuandb)
Bù zhǐshì zhǐyǒu nǐ néng shuō
Kàn dé qīng de rén shēngyīn zhòng
Wúzhī shì měi gèrén de shāng
Dǒngshì de rén dūhuì shīle kuàng
Bù zhǐshì zhǐyǒu nǐ néng shuō
Kàn dé qīng de rén shēngyīn zhòng
Wúzhī shì měi gèrén de shāng
Dǒngshì de rén dūhuì shīle kuàng
Kāfēi zài zhuō tái shàng
Yǒushí huì suíbiàn xiǎng
Měilì zài nǐ de liǎn shàng
Mèng lǐ wǒ suíbiàn chàng
Kāfēi zài zhuō tái shàng
Yǒushí huì suíbiàn xiǎng
Měilì zài nǐ de liǎn shàng
Mèng lǐ wǒ suíbiàn chàng
Nǐ shuō nǐ dōu dǒng
Shuō wǒ dū bù dǒng
Dànshì baby bùyào lěngmò wǒ bùyào líkāi wǒ
Nǐ de shēnyǐng bùduàn fúxiàn zài wǒ nǎohǎi lǐ
Nǐ shuō nǐ dōu dǒng
Shuō wǒ dū bù dǒng
Dànshì baby bùyào lěngmò wǒ bùyào líkāi wǒ
Nǐ de shēnyǐng bùduàn fúxiàn zài wǒ nǎohǎi lǐ
Bù zhǐshì zhǐyǒu nǐ néng shuō
Kàn dé qīng de rén shēngyīn zhòng
Wúzhī shì měi gèrén de shāng
Dǒngshì de rén dūhuì shīle kuàng
Bù zhǐshì zhǐyǒu nǐ néng shuō
Kàn dé qīng de rén shēngyīn zhòng
Wúzhī shì měi gèrén de shāng
Dǒngshì de rén dūhuì shīle kuàng
Kāfēi zài zhuō tái shàng
Yǒushí huì suíbiàn xiǎng
Měilì zài nǐ de liǎn shàng
Mèng lǐ wǒ suíbiàn chàng
Kāfēi zài zhuō tái shàng
Yǒushí huì suíbiàn xiǎng
Měilì zài nǐ de liǎn shàng
Mèng lǐ wǒ suíbiàn chàng
U give ma life
I don’t deny
Loving u right
Baby u right
U give ma life
I don’t deny
Loving u right
Baby u right
Nǐ shuō nǐ dōu dǒng
Shuō wǒ dū bù dǒng
Dànshì baby bùyào lěngmò wǒ bùyào líkāi wǒ
Nǐ de shēnyǐng bùduàn fúxiàn zài wǒ nǎohǎi lǐ
Nǐ shuō nǐ dōu dǒng
Shuō wǒ dū bù dǒng
Dànshì baby bùyào lěngmò wǒ bùyào líkāi wǒ
Nǐ de shēnyǐng bùduàn fúxiàn zài wǒ nǎohǎi lǐ.

---

不只是只有你能说
看得清的人声音重
无知是每个人的伤
懂事的人都会湿了眶
不只是只有你能说
看得清的人声音重
无知是每个人的伤
懂事的人都会湿了眶
咖啡在桌台上
有时会随便想
美丽在你的脸上
梦里我随便唱
咖啡在桌台上
有时会随便想
美丽在你的脸上
梦里我随便唱
你说你都懂
说我都不懂
但是 baby 不要冷漠我
不要离开我
你的身影不断浮现在我 脑海里
你说你都懂
说我都不懂
但是 baby 不要冷漠我
不要离开我
你的身影不断浮现在我 脑海里
不只是只有你能说
看得清的人声音重
无知是每个人的伤
懂事的人都会湿了眶
不只是只有你能说
看得清的人声音重
无知是每个人的伤
懂事的人都会湿了眶
咖啡在桌台上
有时会随便想
美丽在你的脸上
梦里我随便唱
咖啡在桌台上
有时会随便想
美丽在你的脸上
梦里我随便唱
U give ma life
I don't deny
Loving u right
Baby u right
U give ma life
I don't deny
Loving u right
Baby u right
你说你都懂
说我都不懂
但是 baby 不要冷漠我
不要离开我
你的身影不断浮现在我 脑海里
你说你都懂
说我都不懂
但是 baby 不要冷漠我
不要离开我
你的身影不断浮现在我 脑海里.
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Đều Không Hiểu (都不懂)

về máy:

Thêm bài hát Đều Không Hiểu (都不懂) vào danh sách Playlist

Bài hát của step.jad Y Gia
Xem tất cả
Video của step.jad Y Gia
Xem tất cả
;