Thật Cũng Không Cần (大可不必) - Sơn Chỉ Xuyên Hành; Ngô Đường; Phúc Dư

Restrict Content
Đóng góp: Shadow
Dōu guàiwǒ méiyǒu kàn qīng
méiyǒu suàn qīng wǒmen de jùlí
cái huì yòng jìn le shēnqíng
mángmù zhèngmíng àiqíng
wǒ qíngyuàn zhuì rù mèngjìng
mèngjìng jiē kāi shāng de hénjī
bù yuàn zài dēnghóngjiǔlǜ de
réncháo lǐ wàng de tài qīng
xiǎng yǎnchū hǎo xì gǎnqíng
tā kāishǐ yòu biàn de jiǎoqíng
nǐ de guài píqì shì
wǒ tóuténg de zhèngjù
wǒ kāishǐ xíguàn xíguàn
xíguàn yīxiē mòshēng yǔqì
zài wǒmen shúxī de huánjìng
nǐ hé tā xuéhuì mòqì
àiqíng bùshì nǐ de zhuānlì pǐn
yě bùbì duì wǒ zhèngmíng
nǐ bùyòng tèbié shuōmíng
wǒ bù gāi zhànjù
wǒ yǐwéi wǒmen bù huì
pūkōng diào de jiéjú
yě méi xiǎngguò wǒ
bùguò shì nǐ dàngzuò guòdù gǎnqíng
hèn tòule zìjǐ shìxiān
dōu méi nénggòu kàn de tài qīng
nǐ yě dà kě bùbì
bāozhuāng de zìjǐ tài wěiqu
dōu guàiwǒ méiyǒu kàn qīng
méiyǒu suàn qīng wǒmen de jùlí
cái huì yòng jìn le shēnqíng
mángmù zhèngmíng àiqíng
dōu guàiwǒ bù huì shūqíng
méiyǒu shuō qīng zhǐgù yǒngbào nǐ
cái huì shū jǐnle gǎnqíng
shū de chèdǐ ér nǐ zǎoyǐ yuǎn qù
wǒ qíngyuàn zhuì rù mèngjìng
mèngjìng jiē kāi shāng de hénjī
bù yuàn zài dēnghóngjiǔlǜ de
réncháo lǐ wàng de tài qīng
xiǎng yǎnchū hǎo xì gǎnqíng
tā kāishǐ yòu biàn de jiǎoqíng
nǐ de guài píqì shì
wǒ tóuténg de zhèngjù
wǒ kāishǐ xíguàn xíguàn
xíguàn yīxiē mòshēng yǔqì
zài wǒmen shúxī de huánjìng
nǐ hé tā xuéhuì mòqì
àiqíng bùshì nǐ de zhuānlì pǐn
yě bùbì duì wǒ zhèngmíng
nǐ bùyòng tèbié shuōmíng
wǒ bù gāi zhànjù
dōu guàiwǒ méiyǒu kàn qīng
méiyǒu suàn qīng wǒmen de jùlí
cái huì yòng jìn le shēnqíng
mángmù zhèngmíng àiqíng
dōu guàiwǒ bù huì shūqíng
méiyǒu shuō qīng zhǐgù yǒngbào nǐ
cái huì shū jǐnle gǎnqíng
shū de chèdǐ ér nǐ
dōu guàiwǒ méiyǒu kàn qīng
méiyǒu suàn qīng wǒmen de jùlí
cái huì yòng jìn le shēnqíng
mángmù zhèngmíng àiqíng
dōu guàiwǒ bù huì shūqíng
méiyǒu shuō qīng zhǐgù yǒngbào nǐ
cái huì shū jǐnle gǎnqíng
shū de chèdǐ ér nǐ zǎoyǐ yuǎn qù
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Thật Cũng Không Cần (大可不必)

về máy:

Thêm bài hát Thật Cũng Không Cần (大可不必) vào danh sách Playlist

Bài hát của Sơn Chỉ Xuyên Hành; Ngô Đường; Phúc Dư
Xem tất cả
Video của Sơn Chỉ Xuyên Hành; Ngô Đường; Phúc Dư
Xem tất cả
;