Mưa Bụi Cười (烟雨笑) - SING Nữ Đoàn

Restrict Content

Mưa Bụi Cười (烟雨笑)

Đóng góp: Hoàng Tuân (tuandb)
林慧:
Shílǐ yānyǔ dēnghuā xiào
Jiāngshàng dù kèrén yǎotiǎo
Zuǐ biān yīzhí suì suì bǎ nǐ niàndao.

蒋申:
Báiyī sù guǒ yángliǔ yāo
Fēng chuī xì yǔ zhān hóng páo
Rě dé shéi jiā gūniáng guǎn ěr yīxiào.

林慧/秦瑜/许诗茵:
Shí bǎn qiáo bǎ nǐ yù dào
Yóuzhǐ sǎn chēng kāi yījiǎo
Yǎn miàn rú huímóu yīxiào.

蒋申/吴瑶/边丽/陈丽:
Yú dēng rú diǎndiǎn hóng páo
Yángliǔ àn fēnghuá zhèng mào
Yīrén tā fānglíng zhènghǎo.

合:
Zòng báimǎ fēngliú niánshào
Shuǐ diào shēng cháng gē wèiliǎo
Chénhuán rú fēngyuè jìng qiāo
Xīyáng huā jiān liú wǎn zhào
Yīxiāngqíngyuàn zì nán táo
Yòu zěn zhīshì shì nán liào.

陈丽:
Yīmǒ xián chóu jiāngshàng dài nǐ lái.

秦瑜:
Yī shù hánméi zhī tóu dài nǐ kāi.

蒋申/边丽:
Qiānfān shǐguòle yángliǔ àn.

许诗茵/吴瑶:
Wéi yǒu yīrén zhèngzhòng wǒ xiàhuái.

秦瑜:
Chū jiàn hái gù déliǎo zìzài.

林慧/许诗茵:
Zàijiàn yǐ xīncháole péngpài.

秦瑜:
Mòrǎn chénshì hēi yuàn wéi nǐ liú bái.

许诗茵:
Shílǐ yānyǔ dēnghuā xiào
Jiāngshàng dù kèrén yǎotiǎo
Zuǐ biān yīzhí suì suì bǎ nǐ niàndao.

吴瑶:
Báiyī sù guǒ yángliǔ yāo
Fēng chuī xì yǔ zhān hóng páo
Rě dé shéi jiā gūniáng guǎn ěr yīxiào.

许诗茵/秦瑜/林慧:
Shí bǎn qiáo bǎ nǐ yù dào
Yóuzhǐ sǎn chēng kāi yījiǎo
Yǎn miàn rú huímóu yīxiào.

吴瑶/蒋申/边丽/陈丽:
Yú dēng rú diǎndiǎn hóng páo
Yángliǔ àn fēnghuá zhèng mào
Yīrén tā fānglíng zhènghǎo.

合:
Zòng báimǎ fēngliú niánshào
Shuǐ diào shēng cháng gē wèiliǎo
Chénhuán rú fēngyuè jìng qiāo
Xīyáng huā jiān liú wǎn zhào
Yīxiāngqíngyuàn zì nán táo
Yòu zěn zhīshì shì nán liào.

合:
Shí bǎn qiáo bǎ nǐ yù dào
Yóuzhǐ sǎn chēng kāi yījiǎo
Yǎn miàn rú huímóu yīxiào
Yú dēng rú diǎndiǎn hóng páo
Yángliǔ àn fēnghuá zhèng mào
Yīrén tā fānglíng zhènghǎo
Zòng báimǎ fēngliú niánshào
Shuǐ diào shēng cháng gē wèiliǎo
Chénhuán rú fēngyuè jìng qiāo
Xīyáng huā jiān liú wǎn zhào
Yīxiāngqíngyuàn zì nán táo
Yòu zěn zhīshì shì nán liào.
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Mưa Bụi Cười (烟雨笑)

về máy:

Thêm bài hát Mưa Bụi Cười (烟雨笑) vào danh sách Playlist

Bài hát của SING Nữ Đoàn
Xem tất cả
Video của SING Nữ Đoàn
Xem tất cả
;