Big Girl - Sấu Tử E.SO

Restrict Content

Big Girl

Đóng góp: Hoàng Tuân
Nàgè shǔyú wǒ de dà nǚhái
ài tā zǒulù qīngfú zuǒyòu bǎi
niàntou zài wǒ nǎohǎi yǒudiǎn huài
nǎi dì xìnggǎn zěn dōu méi rén guǎn
What’s popping
Big girl Big girl
Big girl Big girl
Big girl Big girl
Can I see more
Big girl Big girl
Big girl Big girl
Big girl Big girl
Can I be yours
wǒ zhǐ zhuàn qǔ nǎi de xiàoróng mǎnzú wǒ zìjǐ
nǎi chōngmǎnzhe zìxìn tiānqì rè jiù lù dùqí
nàxiē jiǎohuo nánshēng zhǐ xiǎng nǚshēng kǎ wa yī
ràng wǒ bǎ fù kǎ dōu gěi nǎi yǐhòu biéguǎn kǎlùlǐ
Let me see you giggle it fǎngfú zài zháohuǒ
měilì de diāosù pǐn shìhé rènhé de chǎngsuǒ
Something I don’t freak with
nàxiē shòu gǔtou nǎi bù xūyào dānxīn
wǒ shēnbiān a bunch of hope
rè'ài zǎochén de exercise
hànliújiābèi lǐ wài
chóngfù jǐ gè lǐbài
bié ràng mòshēng de rén shānghài
zhídé hǎo de duìdài
chóngfù jǐ gè lǐbài
nàgè shǔyú wǒ de dà nǚhái
ài tā zǒulù qīngfú zuǒyòu bǎi
niàntou zài wǒ nǎohǎi yǒudiǎn huài
nǎi dì xìnggǎn zěn dōu méi rén guǎn
What’s popping
Big girl Big girl
Big girl Big girl
Big girl Big girl
Can I see more
Big girl Big girl
Big girl Big girl
Big girl Big girl
Can I be yours
dà nǚhái hěn hàixiū cónglái bu qiú rènhé huíbào
tā yǒngyuǎn dōu zài jiǎnféi xiǎng yào bǎituō nàxiē chuòhào
wǒ gēnběn bù huì zàihū nǎi xiànzài de yàngzi zuì hǎo
xiān zàiyuán dì zhuǎn gè quān I wanna see you bust down
ràng nǎi liú zài wǒ de hòutái yǒurén bāng nǎi zhuāng fā
nǎi bù xūyào gāngà zhǐ fàngdà wǒ xiǎngfǎ
bàn gè xiǎoshí zhīhòu nǎi ràng suǒyǒu rén dōu xià shǎ
xìnggǎn yòu qiánwèi xiàng dāngnián mǎ dān nà
dà yú dàròu ràng tā xìngfú féi
bànyè shàngshān guàng guàng hōng lú de
qíqiú píng'ān xiàng zài zuò shíyàn
wǒ néng jídù shéi
wǒ néng jídù shéi
dà yú dàròu ràng tā xìngfú féi
bànyè shàngshān guàng guàng hōng lú de
qíqiú píng'ān xiàng zài zuò shíyàn
wǒ néng jídù shéi
wǒ néng jídù shéi
rè'ài zǎochén de exercise
hànliújiābèi lǐ wài
chóngfù jǐ gè lǐbài
bié ràng mòshēng de rén shānghài
zhídé hǎo de duìdài
chóngfù jǐ gè lǐbài
nàgè shǔyú wǒ de dà nǚhái
ài tā zǒulù qīngfú zuǒyòu bǎi
niàntou zài wǒ nǎohǎi yǒudiǎn huài
nǎi dì xìnggǎn zěn dōu méi rén guǎn
What’s popping
Big girl Big girl
Big girl Big girl
Big girl Big girl
Can I see more
Big girl Big girl
Big girl Big girl
Big girl Big girl
Can I be yours
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Big Girl

về máy:

Thêm bài hát Big Girl vào danh sách Playlist

Bài hát của Sấu Tử E.SO
Xem tất cả
Video của Sấu Tử E.SO
Xem tất cả
;