Goodbye My Old Friend - R1SE

Restrict Content
Đóng góp: danjustince
zhōu zhèn nán :
qǐng zài ràng wǒ huí tóu wàng yī wàng
zhè yī lù de lǚ tú
suī rán zǒng shuō wǒ xí guàn le gào bié
hé luò luò :
dàn wǒ hǎo xiàng huì gēng xí guàn yǒu nǐ de péi bàn
yān xǔ jiā :
bù rěn shuō zài jiàn yě méi yòng
hé luò luò / yān xǔ jiā :
Goodbye my old friend
dí xiāo wén :
dī dá wǒ mén qiān zhuó shǒu
liú yě :
káng guò le pū miàn de hóng liú
dí xiāo wén / liú yě :
shuí yě méi xiǎng guò tuì hòu
hé :
Say goodbye
yǒu nǐ yǒu wǒ de guāng róng
yǒu kuài lè yǒu nán guò
xiào shēng yǎn gài lèi shuǐ qiǎo qiǎo huá guò
(so goodbye my love)
fēng yǔ hòu zhè gū dú de fēng kǒu yī rán huì yǒu wǒ
zhōu zhèn nán :
qǐng fàng xīn kāi zhuó jiāo ào de xiào róng
xià zhī guāng :
xiǎo péng yǒu tiān zhēn dì wèn shén me cái shì lí bié
xiàng tài yáng là shān xiàng yī gè méi yǒu sǎn de yǔ yè
yáo chēn :
xiàng yī liàng huǒ chē hū xiào dì shǐ xiàng yuǎn fāng
xiàng hài pà kàn dào miàn qián nǐ tóng yàng duǒ shǎn de mù guāng
zhāng yán qí :
jiù xiàng hú miàn bō lán hòu huí guī de píng jìng
qīng chén lín jiān ǒu ěr chuán chū lái yī shēng qīng cuì niǎo míng
rèn háo :
xiāng féng cóng lái bù shǔ yú zhè chéng shì lǐ de yī qiē
lí bié de nǐ wǒ chéng shàng tōng wǎng bǐ cǐ dì tiě
zhào lěi :
fēn kāi zài zhè gè lù kǒu
zhào ràng :
bù yào cháng shì zài tíng liú
zhào lěi / zhào ràng :
bié zài hū wǒ de gǎn shòu
hé :
Say goodbye
jiù fèn lì xiàng qián zǒu
shuí yě bié huí tóu
wǒ huì jiāng yī qiē dū hǎo hǎo bǎo liú
(so goodbye my love)
yǒu yí hàn nà jiù mái zài xīn tóu bié ràng tā diāo xiè
hé luò luò / yān xǔ jiā :
yě xǔ yǒu yī tiān huì kāi huā jié guǒ
zhōu zhèn nán :
Hey you will be yourself
zhōu zhèn nán / hé luò luò / yān xǔ jiā :
Just try to go where you wanna go
hé luò luò / yān xǔ jiā / xià zhī guāng / yáo chēn / zhāng yán qí / rèn háo :
suǒ yǒu de gù shì xiě jìn huí yì hé nǎo hǎi
zhōu zhèn nán / dí xiāo wén / liú yě / zhào lěi / zhào ràng :
kè huà zhì wèi lái
hé :
Say goodbye
yuàn nǐ yǒng yuǎn bǎo liú zhè yī fèn wēn nuǎn
tā huì jiāng nǐ bāo guǒ zhì shì jiè jìn tóu
(so goodbye my love)
Say goodbye
yě qiān wàn bié wàng le
shǒu hù shǔ yú nǐ de ài
tā shì zuì měi lì shí èr céng mèng jìng
You baby you
( xiāng féng xiāng bàn cháng xiāng yī R1SE You And Me)
We'll always be there
We will always be there
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Goodbye My Old Friend

về máy:

Thêm bài hát Goodbye My Old Friend vào danh sách Playlist

Bài hát của R1SE
Xem tất cả
Video của R1SE
Xem tất cả
;