Bài Hát Cơm Khô (错位时空) - R1SE

Restrict Content
Đóng góp: danjustince
mǐ yā mǐ yā mǐ yā mǐ yā mǐ yā mǐ yā More
mǐ yā mǐ yā mǐ yā mǐ yā mǐ yā mǐ yā More
zhōu zhèn nán :
xiāng cài yào quán qù diào bù rán huì biāo
chī fàn dǎo bù xū yào huán jìng tài tiāo
hé luò luò :
dāng dàn gāo bèi wǒ huǐ diào wǒ zhī yào Hold zhù jiù hǎo
yòng dàn bǐng wěn zhù zhèn jiǎo guǎn nǐ yào zěn me cháo xiào
yān xǔ jiā :
shū cài lěi duō gāo gāo dào yòng lái huán bǎo
ròu huán shèng duō shǎo wǒ yào bǎ nǐ chī diào
xià zhī guāng :
dù zǐ tián bǎo jì xù bēn pǎo
měi gēn là tiáo dū zài rán shāo
T xù yī liāo shēn cái gòu hǎo
bí xiě bèi hǎo qǐng jiān jiào
yáo chēn :
tāng tǒng tǒng dū hē diào
zǎo jiù è dào gū gū jiào
dí xiāo wén :
jiǎn féi yào gěi shuí qiáo
dū zhuān zhù chī bǎo yǎn shén bù yào chǔ chǔ piǎo
zá yào bù chī gè fàn zài lù bā
hé :
shuō gān fàn gān fàn gān fàn yī qǐ ma Buddy
cháng le zuǐ qiān wàn bié làng fèi
jiù gān fàn gān fàn gān fàn yī qǐ ma Buddy
wèi bǎo le wèi gān shá dū bù léi
ó Day Day Day āi yōu wèi
ó Hey Hey Hey bèi tóu wèi
ó gān fàn gān fàn gān fàn yī qǐ ma Buddy
chī bǎo le cái huì gān shá dū bù léi
mǐ yā mǐ yā mǐ yā mǐ yā mǐ yā mǐ yā More
mǐ yā mǐ yā mǐ yā mǐ yā mǐ yā mǐ yā More
zhāng yán qí rap:
mǐ fàn yào zěn me chǎo lǎo gān mā gěi wǒ zhǔn bèi hǎo
míng míng wǒ gōng zuò le yī zhěng tiān
nà jué duì bù néng chī tài shǎo
rèn háo rap:
chī niú pái yào pèi là jiāo
bài tuō yī dìng yào gěi zú liào
zhè shàng tóu de jiě yào
tǐ tiē de gēn wǒ shuō jù ān shuì jué
zhōu zhèn nán :
tāng tǒng tǒng dū hē diào
zǎo jiù è dào gū gū jiào
yān xǔ jiā :
jiǎn féi yào gěi shuí qiáo
hé luò luò :
wǒ zhī gù chī bǎo yǎn shén bù yào chǔ chǔ piǎo
tā mén dū bù ràng wǒ jìn nà gè chú fáng a
hé :
shuō gān fàn gān fàn gān fàn yī qǐ ma Buddy
cháng le zuǐ qiān wàn bié làng fèi
jiù gān fàn gān fàn gān fàn yī qǐ ma Buddy
wèi bǎo le wèi gān shá dū bù léi
ó Day Day Day āi yōu wèi
ó Hey Hey Hey bèi tóu wèi
ó gān fàn gān fàn gān fàn yī qǐ ma Buddy
chī bǎo le cái huì gān shá dū bù léi
liú yě :
nǔ lì qù gān fàn
kě xī què gēn pàn wú yuán
zhào ràng :
là me xiāo yè lái bēi huǒ jī miàn
mèng lǐ miàn jì xù bān zhuān
zhōu zhèn nán :
rèn zhēn qù gān fàn
bù rán huì léi dào yùn xuàn
zhào lěi :
zǎo cān chī hǎo wǔ cān yào chī bǎo
gān fàn jué bù néng tōu lǎn
yáo chēn / liú yě :
mǐ yā mǐ yā More āi yā More
zhào lěi / zhào ràng :
mǐ yā mǐ yā More
hé :
shuō gān fàn gān fàn gān fàn yī qǐ ma Buddy
cháng le zuǐ qiān wàn bié làng fèi
jiù gān fàn gān fàn gān fàn yī qǐ ma Buddy
wèi bǎo le wèi gān shá dū bù léi
ó Day Day Day āi yōu wèi
ó Hey Hey Hey bèi tóu wèi
ó gān fàn gān fàn gān fàn yī qǐ ma Buddy
chī bǎo le cái huì gān shá dū bù léi
mǐ yā mǐ yā mǐ yā mǐ yā mǐ yā mǐ yā More
mǐ yā mǐ yā mǐ yā mǐ yā mǐ yā mǐ yā More
mǐ yā mǐ yā mǐ yā mǐ yā mǐ yā mǐ yā More
mǐ yā mǐ yā mǐ yā mǐ yā mǐ yā mǐ yā More
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Bài Hát Cơm Khô (错位时空)

về máy:

Thêm bài hát Bài Hát Cơm Khô (错位时空) vào danh sách Playlist

Bài hát của R1SE
Xem tất cả
Video của R1SE
Xem tất cả
;