Xuy Diệt Tiểu Sơn Hà (吹灭小山河) - Quốc Phong Đường; Tư Nam

Restrict Content

Xuy Diệt Tiểu Sơn Hà (吹灭小山河)

Đóng góp: Anthony Vu
Céng xiànmù xiányúnyěhè zuòkè rénjiān
Jìqíng yú tiāndì yǒu líng cǎomù wú xié
Cǐshēng bù zuò wàn rénjié
Fù yī zhū shuǐxiān báitóu yuē

Dāng rúyuàn wǎnglái shānchuān chūrù yúnyān
Yínghuái què cháo guǎ xī dàn bēi huān nán biàn
Tānguòle xīnxiān biàn wúliáo
Dǎotóu mèng dàqiān

Shǐ yì yīxī lànzuì jiān
Xiǎng kāi huáibào míngyuè
Què lǎodǎo tā yīshēn chánmián
Shàonián qīngkuáng dōu sàn jǐn

Xiào gǎn yǔ tā huàn míng xìng fā shìyán
Zhè tiānxià fēngqíng qiān wàn bān
Zhídé jìyú yīyǎn
Táohuā xǐng zìrán

Xīngdǒu shuì héhàn
Bùbì zài shějìnqiúyuǎn
Jiù zài tā shān méi hǎi mù jiān xún fēngyuè
Héxū wèn shēngpíng chángduǎn

Yīng wèn hérén xiāngbàn
Qiān wàn rén fù yàn
Qiān wàn rén tuìquè
Dú tā jílì shàng qián

Zhēng dé nǐ yīxí bìngjiān
Dài chóngféng bǐngzhú yóu yè yī zhǒng yōuxián
Rénjiān shì wànxiàng héng kàn shù chéng shīpiān
Hǎo fēng bǐ jiǔ hái tǎo rén zuì

Qiàn tā liǎng wǎn qián
Shǒu shàng zhèng qiè de dēngzhǎn
Tā huì hǎinàbǎichuān
Suí zhú huǒmiáo zhà míng zhà xiàn

Rèn nǐ tiǎodēng kàn héshān
Suí shǒuzhǐ dé nǎ yīzuò gǎi rì kàn
Zhè tiānxià fēngqíng qiān wàn bān
Zhídé jìyú yīyǎn

Táohuā xǐng zìrán
Xīngdǒu shuì héhàn
Bùbì zài shějìnqiúyuǎn
Jiù zài tā shān méi hǎi mù jiān xún fēngyuè

Héxū wèn shēngpíng chángduǎn
Yīng wèn hérén xiāngbàn
Qiān wàn rén fù yàn
Qiān wàn rén tuìquè

Dú tā jílì shàng qián
Zhēng dé nǐ yīxí bìngjiān
Cǐ xīn yě céng kěmù qiān shān
Rújīn ài děng fēng xián

Lín chuāng tīng yǔyè
Bǐ yì huà mèng tán
Dāngnián wànlǐ mì fēngyuè yè hángchuán
Rújīn jiāngnán yě bù yǎnchán

Zài tā shān méi hǎi mù jiān
Xún dào fēnghuāxuěyuè
Wēnróu ér lǐnliè

Zàixīn shàng sāyě
Fùgàile suǒyǒu de
Shānhé suìyuè tiāndì yuǎn
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Xuy Diệt Tiểu Sơn Hà (吹灭小山河)

về máy:

Thêm bài hát Xuy Diệt Tiểu Sơn Hà (吹灭小山河) vào danh sách Playlist

Bài hát của Quốc Phong Đường; Tư Nam
Xem tất cả
Video của Quốc Phong Đường; Tư Nam
Xem tất cả
;