Thiên Hậu (天后) - Phùng Đề Mạc

Restrict Content

Thiên Hậu (天后)

Đóng góp: Hoàng Tuân (tuandb)
Zhōngyú zhǎodào jièkǒu chènzhe zuìyì shàng xīntóu
Biǎodá wǒ suǒyǒu gǎnshòu
Jìmò jiàn nóng chénmò liú zài wǔchí jiǎoluò
Nǐ shuō de tài shǎo huò tài duō
Dūhuì ràng rén gèng huángkǒng
Shéi rèn yóu shéi fàngzòng shéi huì xiān ràng chū zìyóu
Zuìhòu yīdìng zǒng shì wǒ
Shuāng jiǎo xuánkōng zài nǐ lěngkù rèqíng jiān yóu zǒu
Bèi qīnzhàn suǒyǒu hái yào xiàozhe jiēshòu
Wǒ jídù nǐ de ài qìshì rú hóng
Xiàng gè rénqì gāojū bùxià de tiānhòu
Nǐ yào de bùshì wǒ ér shì yī zhǒng xūróng
Yǒurén téng cái xiǎndé duōme chūzhòng
Wǒ xiànrù mángmù kuángliàn de kuānróng
Chéngquánle nǐ wànzhòng chǒng'ài de tiānhòu
Ruò ài zhǐ shèng yòuhuò zhǐ shèng bǐcǐ rěnshòu
Bié zài hùxiāng zhémó
Yīnwèi wǒmen dōu yǒu cuò
Tuī kāi cāngbái de shǒu tuī kāi cāngbái de sī shǒu
Guǎn nǐ yǒu duōme shīcuò
Bié zài jiào wǒ xīnruǎn shì zuì zhìmìng de cuìruò
Wǒ míngmíng dōu dǒng què réng pīnsǐ xiàozhōng
Wǒ jídù nǐ de ài qìshì rú hóng
Xiàng gè rénqì gāojū bùxià de tiānhòu
Nǐ yào de bùshì wǒ ér shì yī zhǒng xūróng
Yǒurén téng cái xiǎndé duōme chūzhòng
Wǒ xiànrù mángmù kuángliàn de kuānróng
Chéngquánle nǐ wànzhòng chǒng'ài de tiānhòu
Ruò ài zhǐ shèng yòuhuò zhǐ shèng bǐcǐ rěnshòu
Bié zài hùxiāng zhémó
Yīnwèi wǒmen dōu yǒu cuò
Rúguǒ yǒu yītiān ài bù zài míhuò
Zúgòu qù kàn qīng suǒyǒu shìfēi duì cuò
Zhídào nàgè shíhòu
Nǐ zài wǒ de xīnzhōng
Jiāng bù zài bèi gēsòng
Bǎ nǐ dàng zuò tiānhòu
Bù huì zài shì wǒ
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Thiên Hậu (天后)

về máy:

Thêm bài hát Thiên Hậu (天后) vào danh sách Playlist

Bài hát của Phùng Đề Mạc
Xem tất cả
Video của Phùng Đề Mạc
Xem tất cả
;