Minimanimo - Phùng Đề Mạc; Haee ; Advanced

Restrict Content

Minimanimo

Đóng góp: danjustince, được cập nhật bởi: Hoàng Tuân (tuandb)
Ja Minimanimo Minimanimo
yǒu yī zhǒng měi hǎo jiù shì gāng gāng hǎo
fán nǎo huò pí láo nǐ ān wèi yōng bào
suǒ yǒu dū qǔ xiāo shuō lái yě qí miào
mèng xiǎng de mén piào péi zhuó wǒ xún zhǎo
Minimanimo Minimanimo
Minimanimo Minimanimo
bù chí yě bù zǎo ài nǐ gāng gāng hǎo
shǒu shàng zhè gè píng guǒ
yǒu rén shuō hǎo tián yǒu rén shuō hǎo kǔ
nǐ bù pǐn cháng zěn me zhī dào
lǚ chéng jīng bù jīng cǎi bù chuān yuè suì dào
nǐ zěn me huì zhī dào nà fēng jǐng duō měi miào
nǐ yǎn qíng hé wēi xiào
yǐ zhān jù wǒ dà nǎo
wǒ děng zhuó nǐ biǎo bái
dà shēng shuō wǒ shì nǐ de jiāo ào
Hey I'm loving you
Come on baby kiss me now
hé bì zài tàn tǎo zhuā jǐn ài de xùn hào
Ja Minimanimo Minimanimo
yǒu yī zhǒng měi hǎo jiù shì gāng gāng hǎo
fán nǎo huò pí láo nǐ ān wèi yōng bào
suǒ yǒu dū qǔ xiāo shuō lái yě qí miào
mèng xiǎng de mén piào péi zhuó wǒ xún zhǎo
Minimanimo Minimanimo
Minimanimo Minimanimo
bù chí yě bù zǎo ài nǐ gāng gāng hǎo
Everyday I'm dreaming
We starring in a movie
We acting like we about to eat some breakfast at tiffany's
You and me promise me
Like there's no tomorrow
Letting you talk this time
Forever you gonna be mine
You never ever let me go
I trust you always
Even though you let me low
Don't worry about that
Before you regret it already been decided
I may follow you where ever you go and Minimanimo
shēn hū xī lái qīn wěn
lái chōng jī wǒ xīn tiào
wǒ děng zhuó nǐ biǎo bái
dà shēng shuō wǒ duì nǐ duō zhòng yào
Hey I'm loving you
Come on baby hug me now
hōng liè ài yī cháng míng tiān wú fǎ yù liào
Ja Minimanimo Minimanimo
yǒu yī zhǒng měi hǎo jiù shì gāng gāng hǎo
fán nǎo huò pí láo nǐ ān wèi yōng bào
suǒ yǒu dū qǔ xiāo shuō lái yě qí miào
mèng xiǎng de mén piào péi zhuó wǒ xún zhǎo
Minimanimo Minimanimo
Minimanimo Minimanimo
bù chí yě bù zǎo ài nǐ gāng gāng hǎo
jìn guǎn dì qiú huì bēng huài
wǒ zhī yào hé nǐ liàn ài
jué dìng yǒng yuǎn bù fēn kāi
Please don't say good bye
jiù suàn mò rì kuài yào dào lái
qǐng nǐ ràng wǒ kào zài nǐ de huái lǐ ān jìng děng dài
tián mì de chéng nuò
wèi lái méi lái xiān bǎ wǒ chǒng huài Oh
Ja Minimanimo Minimanimo
yǒu yī zhǒng měi hǎo jiù shì gāng gāng hǎo
fán nǎo huò pí láo nǐ ān wèi yōng bào
suǒ yǒu dū qǔ xiāo shuō lái yě qí miào
mèng xiǎng de mén piào péi zhuó wǒ xún zhǎo
Minimanimo Minimanimo
Minimanimo Minimanimo
bù chí yě bù zǎo ài nǐ gāng gāng hǎo
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Minimanimo

về máy:

Thêm bài hát Minimanimo vào danh sách Playlist

Bài hát của Phùng Đề Mạc; Haee ; Advanced
Xem tất cả
Video của Phùng Đề Mạc; Haee ; Advanced
Xem tất cả
;