Cô Ấy Là Người Thế Nào (她是什么样的) - Phó Mộng Đồng ; Trần Kỳ Danh

Restrict Content

Cô Ấy Là Người Thế Nào (她是什么样的)

Đóng góp: danjustince
I'm so sorry ràng píngjìng zài hūxiào
zài zěnme páoxiāo yě zhǐshì túláo
So sorry suǒyǐ biǎoxiàn de gū'ào
jìmò de yèlǐ zài wú rén dǎrǎo
tā qíngxù zǒng shì xíguàn xiě zài liǎn shàng
hěnduō shìqíng bù tí dànshì méi wàng
shìzhe xuéxí rúhé cáinéng wèizhuāng
què yīnwèi sānyánliǎngyǔ kū hóng yǎnkuàng
zài yèlǐ fàngzhe shū bó tè de yuèzhāng
xīnlǐ xiǎng de bùshì shī hé yuǎnfāng
chuáng wài de dēnghuǒ gōulè chū tā de jìyì
xiǎngqǐle māmā hé gùxiāng míngliàng de yuèguāng
zhù zài zhè yǒngjǐ dé chéngshì lǐ
zǎo xuéhuì hé gūdú qù jiāoxīn
shòushāngle diū gěi yīnyuè hé jiǔjīng
suǒyǒu de xīnshì quánbù jìnzhǐ shōutīng
But wèishéme shōucáng yī lùshàng de fēngjǐng
wèishéme ài tīng fēng chuīguò de shēngyīn
jìyì lǐměi de huàmiàn
dìnggé zàile mǒu gè xiàtiān
tuī kāi mén shí chù pèng dào de fēnglíng
I'm so sorry ràng píngjìng zài hūxiào
zài zěnme páoxiāo yě zhǐshì túláo
So sorry suǒyǐ biǎoxiàn de gū'ào
jìmò de yèlǐ zài wú rén dǎrǎo
ǒu'ěr bǎ xuānxiāo huì qù dàngzuò yīkào
qíshí xīnlǐ bìng bùshì xǐhuān rènào
bēishāng de xīnshì quánbù xiě zài cǎogǎo
cā gān le yǎnlèi yuǎnlí zhè fēnfēn rǎorǎo
duì míngtiān bǎochí chōngjǐng yòu gǎndào mímáng
jiù shíkè jì zhù zìjǐ wéixiào mírén de múyàng
ěrjī de gēqǔ yīzhí bù tíng zài suíjī bòfàng
chuāngwài yǔ shēng dīdā dīdā bù tíng zài xiǎng
Fell so lonely
mírén jiāo'ào de méiguī
zěnme nénggòu qù kūwěi
kuài diǎn jiù wàngjì shāng bēi
Fell so lonely
mírén jiāo'ào de méiguī
zěnme nénggòu qù kūwěi
kuài diǎn jiù wàngjì shāng bēi
tónghuà li de gōngzhǔ míle lù
tiānshǐ zhù zài língxià shèshìdù
qídài shàngdì kěyǐ zǎodiǎn fā lǐwù
jiù ràng jùqíng kěyǐ bù xièmù
tónghuà li de gōngzhǔ míle lù
tiānshǐ zhù zài língxià shèshìdù
dànshì tā de xīnlǐ cángle yī shàn
shéi dōu dǎ bù kāi chuānghù
shíjiān tài jiǔ yǐjīng qǐle wù
I'm so sorry ràng píngjìng zài hūxiào
zài zěnme páoxiāo yě zhǐshì túláo
So sorry suǒyǐ biǎoxiàn de gū'ào
jìmò de yèlǐ zài wú rén dǎrǎo
I'm so sorry ràng píngjìng zài hūxiào
zài zěnme páoxiāo yě zhǐshì túláo
So sorry suǒyǐ biǎoxiàn de gū'ào
wǒ jìdé tā dàn zài wúfǎ sīkǎo
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Cô Ấy Là Người Thế Nào (她是什么样的)

về máy:

Thêm bài hát Cô Ấy Là Người Thế Nào (她是什么样的) vào danh sách Playlist

Bài hát của Phó Mộng Đồng ; Trần Kỳ Danh
Xem tất cả
Video của Phó Mộng Đồng ; Trần Kỳ Danh
Xem tất cả
;