Một Đường Sinh Hoa (一路生花) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) - Ôn Dịch Tâm

Restrict Content

Một Đường Sinh Hoa (一路生花) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版)

Đóng góp: hoang18022004, được cập nhật bởi: hoang18022004
Wǒ xīwàng xǔguò de yuànwàng yīlù shēnghuā
hùsòng nà shí de mèng dǐdǎngguò fēngshā
zhǐ jiān de yīnghuā rú shī xiě shéi de sháohuá
fēngkuáng de rè'ài jiádàizhe wényǎ
hǎishàng de wǎnxiá xiàng niánshào de huà
pù zài tiānkōng děng hǎi'ōu xián zǒu tā
yáoyuǎn de fān rèn fēnglàng pāidǎ
wèi mèng zài tòng yě bù huì hàipà
yuǎn zǒu de fēngshā qù shéi de tiānyá
chūntiān kě céng zài nǎlǐ jiànguò tā
shíjiān de shǒu fǔguòle liǎnjiá
tāmen shéi dōu chénmò bù shuōhuà
wǒ xīwàng xǔguò de yuànwàng yīlù shēnghuā
hùsòng nà shí de mèng dǐdǎngguò fēngshā
zhǐ jiān de yīnghuā rú shī xiě shéi de sháohuá
fēngkuáng de rè'ài jiádàizhe wényǎ
wǒ xīwàng xǔguò de yuànwàng yīlù shēnghuā
jiāng nà yǔzhōng de rén cáng zài wūyán xià
suìyuè zài chōngshuā nìliú cāngsāng de xuānhuá
ānjìng de yèwǎn nǐ zài xiǎng shéi ma
yuǎn zǒu de fēngshā qù shéi de tiānyá
chūntiān kě céng zài nǎlǐ jiànguò tā
shíjiān de shǒu fǔguòle liǎnjiá
tāmen shéi dōu chénmò bù shuōhuà
wǒ xīwàng xǔguò de yuànwàng yīlù shēnghuā
hùsòng nà shí de mèng dǐdǎngguò fēngshā
zhǐ jiān de yīnghuā rú shī xiě shéi de sháohuá
fēngkuáng de rè'ài jiádàizhe wényǎ
wǒ xīwàng xǔguò de yuànwàng yīlù shēnghuā
jiāng nà yǔzhōng de rén cáng zài wūyán xià
suìyuè zài chōngshuā nìliú cāngsāng de xuānhuá
ānjìng de yèwǎn nǐ zài xiǎng shéi ma
wǒ xīwàng xǔguò de yuàn wàng yīlù shēnghuā
hùsòng nà shí de mèng dǐdǎngguò fēngshā
zhǐ jiān de yīnghuā rú shī xiě shéi de sháohuá
fēngkuáng de rè'ài jiádàizhe wényǎ
wǒ xīwàng xǔguò de yuàn wàng yīlù shēnghuā
jiāng nà yǔzhōng de rén cáng zài wūyán xià
suìyuè zài chōngshuā nìliú cāngsāng de xuānhuá
ānjìng de yèwǎn nǐ zài xiǎng shéi ma
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Một Đường Sinh Hoa (一路生花) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版)

về máy:

Thêm bài hát Một Đường Sinh Hoa (一路生花) / DJ Thẩm Niệm Bản (DJ沈念版) vào danh sách Playlist

Bài hát của Ôn Dịch Tâm
Xem tất cả
Video của Ôn Dịch Tâm
Xem tất cả
;