Lift Me Up (feat. Carla Monroe) - Oliver Heldens X Firebeatz & Schella

Restrict Content

Lift Me Up (feat. Carla Monroe)

Đóng góp: salemty
I came out tonight with good intentions
Tôi ra ngoài tối nay với ý định tốt
Said I was only gonna stay for one
Nói rằng tôi sẽ chỉ ở lại cho một
But the moment that I get your attention
Nhưng khoảnh khắc mà tôi nhận được sự chú ý của bạn
I lose my head and it all comes undone
Tôi mất đầu và tất cả đã hoàn tác
Because there's someone in your bed
Bởi vì có ai đó trên giường của bạn
It goes straight to my head
Nó đi thẳng vào đầu tôi
Then I lose all my sense
Sau đó tôi mất hết ý thức
You know it's hard to watch you go
Bạn biết rằng thật khó để theo dõi bạn đi
Don't leave me here solo
Đừng để tôi ở đây một mình
A few drinks and it makes me do things
Một vài đồ uống và nó khiến tôi làm mọi thứ
Lift me up
Nâng tôi lên
Lift me up
Nâng tôi lên
Lift me up
Nâng tôi lên
When it kicks in, all the feelings start again
Khi nó khởi động, tất cả cảm xúc lại bắt đầu
Made me lose my mind and now I'm back again
Làm tôi mất trí và bây giờ tôi trở lại
When it kicks in, all the feeling lights up
Khi nó khởi động, tất cả cảm giác sáng lên
Few drinks and it makes me do things
Ít đồ uống và nó khiến tôi làm mọi thứ
I stumble out and pass your old apartment
Tôi vấp ngã và vượt qua căn hộ cũ của bạn
My heavy head, it took me to your door
Cái đầu nặng trĩu của tôi, nó đưa tôi đến cửa nhà bạn
Emotions spinning, I can feel it starting
Cảm xúc quay cuồng, tôi có thể cảm thấy nó bắt đầu
To take control and make me trip once more
Để kiểm soát và khiến tôi đi một lần nữa
Because there's someone in your bed
Bởi vì có ai đó trên giường của bạn
It goes straight to my head
Nó đi thẳng vào đầu tôi
Then I lose all my sense
Sau đó tôi mất hết ý thức
You know it's hard to watch you go
Bạn biết rằng thật khó để theo dõi bạn đi
Don't leave me here solo
Đừng để tôi ở đây một mình
A few drinks and it makes me do things
Một vài đồ uống và nó khiến tôi làm mọi thứ
All because you lift me up
Tất cả chỉ vì bạn nâng tôi lên
When it kicks in, all the feelings start again
Khi nó khởi động, tất cả cảm xúc lại bắt đầu
Made me lose my mind and now I'm back again
Làm tôi mất trí và bây giờ tôi trở lại
When it kicks in, all the feeling lights up
Khi nó khởi động, tất cả cảm giác sáng lên
Few drinks and it makes me do things
Ít đồ uống và nó khiến tôi làm mọi thứ
Lift me up
Nâng tôi lên
When it kicks in, all the feelings start again
Khi nó khởi động, tất cả cảm xúc lại bắt đầu
Made me lose my mind and now I'm back again
Làm tôi mất trí và bây giờ tôi trở lại
When it kicks in, all the feeling lights up
Khi nó khởi động, tất cả cảm giác sáng lên
Few drinks and it makes me do things
Ít đồ uống và nó khiến tôi làm mọi thứ
Lift me up
Nâng tôi lên
Lift me up
Nâng tôi lên
Lift me up
Nâng tôi lên
When it kicks in, all the feelings start again
Khi nó khởi động, tất cả cảm xúc lại bắt đầu
Made me lose my mind and now I'm back again
Làm tôi mất trí và bây giờ tôi trở lại
When it kicks in, all the feeling lights up
Khi nó khởi động, tất cả cảm giác sáng lên
Few drinks and it makes me do things
Ít đồ uống và nó khiến tôi làm mọi thứ
Lift me up
Nâng tôi lên
Up, up, up, up
Lên, lên, lên, lên
Up, up, up, lift me up
Lên, lên, lên, nâng tôi lên
Up, up, up, up
Lên, lên, lên, lên
Up, up, lift me up
Lên, lên, nâng tôi lên

Người Dịch: Quách Quốc Danh
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Lift Me Up (feat. Carla Monroe)

về máy:

Thêm bài hát Lift Me Up (feat. Carla Monroe) vào danh sách Playlist

Bài hát của Oliver Heldens X Firebeatz & Schella
Xem tất cả
Video của Oliver Heldens X Firebeatz & Schella
Xem tất cả
;