Đổ Lỗi Cho Tình Yêu (都怪爱) - Nhiệt Thủy Táo

Restrict Content

Đổ Lỗi Cho Tình Yêu (都怪爱)

Đóng góp: Hoàng Tuân
Zài fúzào de zài fènnù de zài àimèi de shídài
shénme yuányīn ràng jiāo'ào de nǐ fàng dīle zītài
oh ài oh ài
oh āi oh āi
yuēdìng hǎo wǒmen zuìhòu yǒngbào yīcì jiù fēnkāi
háishì wúfǎ bǎ duì nǐ de sīniàn fàng zài mén wài
shíjiān dí bùguò yīlài
yuēdìng zhīhòu de líkāi
wǒ yào nǐ zài háishì fēnkāi
oh āi zhè quánbù dōu guài
ài
ài ràng wǒmen liǎng gè fēn bù kāi
nà jiù bié jiūchán hùxiāng shānghài
kàn chuāngwài xià qǐ yǔ
wǒ zhīdào nà shì nǐ
wǒ wō zài shāfā lǐ
kànzhe diànshì jī
yǐjīng jiéshù de jù
zài fúzào de zài fènnù de zài àimèi de shídài
shénme yuányīn ràng jiāo'ào de nǐ fàng dīle zītài
oh ài oh ài
oh āi oh āi
wǒmen zài cuòwù de shíjiān
yù dàole duì de bǐcǐ
néng fǒu zài kàn nǐ yīyǎn
wǒ jiù huì zhuǎnshēn jíshǐ
wǒ mǎile líkāi zhèlǐ de chēpiào
mìngyùn bù huì gěi wǒmen duō xiē fēn miǎo
qùnián dōngtiān nǐ sòng gěi wǒ de shǒutào
wǒ yǐ fàng zài háng lǐ zhōng
zhàntái de língshēng
tíshì wǒ yào kuài shàng chē
yèwǎn chéngshì liàng qǐ dēng
túrán yòu qǐ fēng
xīwàng shì wǒ zài zuòmèng
dāng lièchē huǎn huǎn kāi
líkāi wǒmen de ài
dàng yuèliàng tiào jìn hǎi
qǐng dài zǒu wǒ de ài
zài fúzào de zài fènnù de zài àimèi de shídài
shénme yuányīn ràng jiāo'ào de nǐ fàng dīle zītài
oh ài
oh āi
goodbye
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Đổ Lỗi Cho Tình Yêu (都怪爱)

về máy:

Thêm bài hát Đổ Lỗi Cho Tình Yêu (都怪爱) vào danh sách Playlist

Bài hát của Nhiệt Thủy Táo
Xem tất cả
Video của Nhiệt Thủy Táo
Xem tất cả
;