Không Có Gì Để Nói (无话不说) - Nhất Chỉ Bạch Dương

Restrict Content

Không Có Gì Để Nói (无话不说)

Đóng góp: Hoàng Tuân
Rúguǒ wěiqu nǐ zhǐ duì péngyǒu jiěshuō
Jiù bù huì xuǎnzé liǎojiě de tài duō
Zuòwéi pángtīng zhě de wǒ zhǐshì jīngguò
Què nán róng jìn nǐ de shēnghuó
Nǐ xíguàn duì péngyǒu tǎnlù chū shāngkǒu
Zài tā miànqián què zǒng mòmò chéngshòu
Shēnrù liǎojiě qíshí shì yī zhǒng tuì hòu
Wǒ zěnme hái dāng shì xiǎngshòu
Wú huà bù shuō shì nǐ suàn hǎo de jiǎodù
Gàojiè wǒ bùyào zài wǎng qián zǒu yībù
Yuánlái péngyǒu cái huì shìhé tǎnyán xiāngchǔ
Ài de rén wǎngwǎng yòng huǎngyán lái bǎohù
Wú huà bù shuō shì nǐ quèxìn wǒ xiànrù
Gěi wǒ céngjīng bùzhī fēncùn de chéngchǔ
Zǎo gāi jǐngtì nǐ gù zuò qīnmì de qīngsù
Móhúle jièxiàn chéngrèn shì wǒ cuòwù
Rúguǒ wěi qu nǐ zhǐ duì péngyǒu jiěshuō
Jiù bù huì xuǎnzé liǎojiě de tài duō
Zuòwéi pángtīng zhě de wǒ zhǐshì jīngguò
Què nán róng jìn nǐ de shēnghuó
Nǐ xíguàn duì péngyǒu tǎnlù chū shāngkǒu
Zài tā miànqián què zǒng mòmò chéngshòu
Shēnrù liǎojiě qíshí shì yī zhǒng tuì hòu
Wǒ zěnme hái dāng shì xiǎngshòu
Wú huà bù shuō shì nǐ suàn hǎo de jiǎodù
Gàojiè wǒ bùyào zài wǎng qián zǒu yībù
Yuánlái péngyǒu cái huì shìhé tǎnyán xiāngchǔ
Ài de rén wǎngwǎng yòng huǎngyán lái bǎohù
Wú huà bù shuō shì nǐ quèxìn wǒ xiànrù
Gěi wǒ céngjīng bùzhī fēncùn de chéngchǔ
Zǎo gāi jǐngtì nǐ gù zuò qīnmì de qīngsù
Móhúle jièxiàn chéngrèn shì wǒ cuòwù
Wú huà bù shuō shì nǐ suàn hǎo de jiǎodù
Gàojiè wǒ bùyào zài wǎng qián zǒu yībù
Yuánlái péngyǒu cái huì shìhé tǎnyán xiāngchǔ
Ài de rén wǎngwǎng yòng huǎngyán lái bǎohù
Wú huà bù shuō shì nǐ quèxìn wǒ xiànrù
Gěi wǒ céngjīng bùzhī fēncùn de chéngchǔ
Zǎo gāi jǐngtì nǐ gù zuò qīnmì de qīngsù
Móhúle jièxiàn chéngrèn shì wǒ cuòwù.
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Không Có Gì Để Nói (无话不说)

về máy:

Thêm bài hát Không Có Gì Để Nói (无话不说) vào danh sách Playlist

Bài hát của Nhất Chỉ Bạch Dương
Xem tất cả
Video của Nhất Chỉ Bạch Dương
Xem tất cả
;