Sau Này Gặp Lại (以后再见) - Nhan Bính Nghi

Restrict Content

Sau Này Gặp Lại (以后再见)

Đóng góp: danjustince
nǐ shì wǒ cáng zài xīn lǐ de huàn xiǎng
wǒ bǎ tā tōu tōu zhào liàng
jiù suàn bīng lěng de xīn tài jué qiáng
yě xiǎng nǐ lái dào miǎo xiǎo de wǒ de shēn páng
wǒ de xīn yǒu diǎn jīng huāng
zhī dào nǐ huì táo tuō qù liú làng
kě shì wǒ hǎo xiǎng zài nǐ shēn páng
gǎn shòu nà dào guāng máng
wǒ shēn chū shuāng shǒu nǐ zhuǎn shēn qù yuǎn fāng
shuō hǎo le yǐ hòu zài jiàn
wǒ de yǎn lǐ
què zài yě méi yǒu nǐ de huà miàn
duō huái niàn nà gè shùn jiān
nà shì nǐ shuō
yào yī zhí hé wǒ zǒu dào yǒng yuǎn
shuō hǎo le huán yào zài jiàn
zěn me nǐ què
yào dú zì zǒu xiàng nǐ de míng tiān
yě bù bì gǎn dào bào qiàn
zhī shì jué dé
wǒ yě xiǎng duì nǐ liú yī diǎn juàn niàn
nǐ lái dào miǎo xiǎo de wǒ de shēn páng
wǒ de xīn yǒu diǎn jīng huāng
zhī dào nǐ huì táo tuō qù liú làng
kě shì wǒ hǎo xiǎng zài nǐ shēn páng
gǎn shòu nà dào guāng máng
wǒ shēn chū shuāng shǒu nǐ zhuǎn shēn qù yuǎn fāng
shuō hǎo le yǐ hòu zài jiàn
wǒ de yǎn lǐ
què zài yě méi yǒu nǐ de huà miàn
duō huái niàn nà gè shùn jiān
nà shì nǐ shuō
yào yī zhí hé wǒ zǒu dào yǒng yuǎn
shuō hǎo le huán yào zài jiàn
zěn me nǐ què
yào dú zì zǒu xiàng nǐ de míng tiān
yě bù bì gǎn dào bào qiàn
zhī shì jué dé
wǒ yě xiǎng duì nǐ liú yī diǎn juàn niàn
shuō hǎo le yǐ hòu zài jiàn
wǒ de yǎn lǐ
què zài yě méi yǒu nǐ de huà miàn
duō huái niàn nà gè shùn jiān
nà shì nǐ shuō
yào yī zhí hé wǒ zǒu dào yǒng yuǎn
shuō hǎo le huán yào zài jiàn
zěn me nǐ què
yào dú zì zǒu xiàng nǐ de míng tiān
yě bù bì gǎn dào bào qiàn
zhī shì jué dé
wǒ yě xiǎng duì nǐ liú yī diǎn juàn niàn
wǒ yě xiǎng duì nǐ liú yī diǎn juàn niàn
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Sau Này Gặp Lại (以后再见)

về máy:

Thêm bài hát Sau Này Gặp Lại (以后再见) vào danh sách Playlist

Bài hát của Nhan Bính Nghi
Xem tất cả
Video của Nhan Bính Nghi
Xem tất cả
;