Cô Gái Kỳ Lạ (怪怪牌女孩) - Ngô Dịch Dư

Restrict Content
Đóng góp: satoru
怪怪牌女孩 - 吴奕妤

怪怪牌女孩内心澎湃
guài guài pái nǚ hái nèi xīn péng pài
有时候装的有点拽
yǒu shí hòu zhuāng de yǒu diǎn zhuài
剧情的编排
jù qíng de biān pái
少不了意外
shǎo bù liǎo yì wài
也奇奇怪怪摆高姿态
yě qí qí guài guài bǎi gāo zī tài
怪怪牌女孩偶尔发呆
guài guài pái nǚ hái ǒu ěr fā dāi
看你什么时候表态
kàn nǐ shén me shí hòu biǎo tài
天生可爱古灵精怪
tiān shēng kě ài gǔ líng jīng guài
快快放肆爱用力精彩
kuài kuài fàng sì ài yòng lì jīng cǎi

dalada daladala
dalada daladala balaba
dalada daladala
dalada daladala ha a ha

猜不透 是怎么了
cāi bù tòu shì zěn me liǎo
难道是 我搞错了
nán dào shì wǒ gǎo cuò liǎo
耍个赖 对你使坏
shuǎ gè lài duì nǐ shǐ huài
要你说爱不爱 这精灵怪怪牌女孩
yào nǐ shuō ài bù ài zhè jīng líng guài guài pái nǚ hái
有时候 要你忍耐
yǒu shí hòu yào nǐ rěn nài
天气好天气坏都搞不懂我的心态
tiān qì hǎo tiān qì huài dū gǎo bù dǒng wǒ de xīn tài
需要满满的爱
xū yào mǎn mǎn de ài
习惯性崇拜
xí guàn xìng chóng bài
快快say hi 就跟我来
kuài kuài say hi jiù gēn wǒ lái
怪怪牌女孩内心澎湃
guài guài pái nǚ hái nèi xīn péng pài
有时候装的有点拽
yǒu shí hòu zhuāng de yǒu diǎn zhuài
剧情的编排
jù qíng de biān pái
少不了意外
shǎo bù liǎo yì wài
也奇奇怪怪摆高姿态
yě qí qí guài guài bǎi gāo zī tài
怪怪牌女孩偶尔发呆
guài guài pái nǚ hái ǒu ěr fā dāi
看你什么时候表态
kàn nǐ shén me shí hòu biǎo tài
天生可爱古灵精怪
tiān shēng kě ài gǔ líng jīng guài
快快放肆爱用力精彩
kuài kuài fàng sì ài yòng lì jīng cǎi

dalada daladala
dalada daladala balaba
dalada daladala
dalada daladala ha a ha

想恋爱 被你宠坏
xiǎng liàn ài bèi nǐ chǒng huài
和你在 宁静的海
hé nǐ zài níng jìng de hǎi
看未来 充满期待
kàn wèi lái chōng mǎn qī dài
想never say goodbye
xiǎng never say goodbye
听你说爱我的依赖
tīng nǐ shuō ài wǒ de yī lài
逃不开 是day and night
táo bù kāi shì day and night
哭起来笑起来都抵不过一句告白
kū qǐ lái xiào qǐ lái dū dǐ bù guò yī jù gào bái
想念不会更改
xiǎng niàn bù huì gēng gǎi
当你的小孩
dāng nǐ de xiǎo hái
现在say love 拥我入怀
xiàn zài say love yōng wǒ rù huái
怪怪牌女孩内心澎湃
guài guài pái nǚ hái nèi xīn péng pài
有时候装的有点拽
yǒu shí hòu zhuāng de yǒu diǎn zhuài
剧情的编排
jù qíng de biān pái
少不了意外
shǎo bù liǎo yì wài
也奇奇怪怪摆高姿态
yě qí qí guài guài bǎi gāo zī tài
怪怪牌女孩偶尔发呆
guài guài pái nǚ hái ǒu ěr fā dāi
看你什么时候表态
kàn nǐ shén me shí hòu biǎo tài
天生可爱古灵精怪
tiān shēng kě ài gǔ líng jīng guài

说真的我想念你的笑
shuō zhēn de wǒ xiǎng niàn nǐ de xiào
你的声音让我上瘾戒也戒不掉
nǐ de shēng yīn ràng wǒ shàng yǐn jiè yě jiè bù diào
在你的身边 这感觉太美妙
zài nǐ de shēn biān zhè gǎn jué tài měi miào
你上扬的嘴角 就像治愈的药
nǐ shàng yáng de zuǐ jiǎo jiù xiàng zhì yù de yào
玫瑰香气味都回荡在周围
méi guī xiāng qì wèi dū huí dàng zài zhōu wéi
只要你想去的地方哪里我都ok
zhī yào nǐ xiǎng qù de dì fāng nǎ lǐ wǒ dū ok
今生莫大荣幸能够与你相会
jīn shēng mò dà róng xìng néng gòu yǔ nǐ xiāng huì
我想我的房间里面都是你的香味
wǒ xiǎng wǒ de fáng jiān lǐ miàn dū shì nǐ de xiāng wèi
怪怪牌女孩内心澎湃
guài guài pái nǚ hái nèi xīn péng pài
有时候装的有点拽
yǒu shí hòu zhuāng de yǒu diǎn zhuài
剧情的编排
jù qíng de biān pái
少不了意外
shǎo bù liǎo yì wài
也奇奇怪怪摆高姿态
yě qí qí guài guài bǎi gāo zī tài
怪怪牌女孩偶尔发呆
guài guài pái nǚ hái ǒu ěr fā dāi
看你什么时候表态
kàn nǐ shén me shí hòu biǎo tài
天生可爱古灵精怪
tiān shēng kě ài gǔ líng jīng guài
快快放肆爱用力精彩
kuài kuài fàng sì ài yòng lì jīng cǎi

dalada daladala
dalada daladala balaba
dalada daladala
dalada daladala ha a ha
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Cô Gái Kỳ Lạ (怪怪牌女孩)

về máy:

Thêm bài hát Cô Gái Kỳ Lạ (怪怪牌女孩) vào danh sách Playlist

Bài hát của Ngô Dịch Dư
Xem tất cả
Video của Ngô Dịch Dư
Xem tất cả
<>;