Không Muốn Ngủ (不想睡2021) - Ngạnh Đường Thiếu Nữ 303

Restrict Content
Đóng góp: danjustince
zhèng nǎi xīn :
I think it's party time
Come on girls
One two three
xī lín nà yī · gāo :
píng dǐ xié bèi tī kāi
huàn shàng peep-toe chunky heel mary jane
tiāo yī shuāng zuì ài
wáng yì jǐn :
yīn lè bù gòu zhí bái
rú hé twisting it shaking it burning it
ràng qì fēn bào kāi
zhào yuè :
duì miàn shì xiàn tài rè liè yǒu diǎn shài
Gimmie that gimmie that gimmie that look
chén zhuó xuán :
Gimmie that look
liú xiē níng :
I don't feel it má fán nǐ xiān rěn nài
Hold it back hold it back hold it back now
wáng yì jǐn :
děng wǒ say hi
chén zhuó xuán :
xiǎng shòu bèi yè wǎn chǒng huài
ràng duō bā àn lái zhǔ zǎi
zhèng nǎi xīn :
gēn suí shòu liè de zhí jué
wēi xiào zhuó take a bite
zhāng yì fán :
shōu qǐ duō yú de duì bái
bù jìn xīng cái suàn shī tài
xī lín nà yī · gāo :
jiāo huàn shǒu lǐ de dǐ pái
We don't have to be so tight
zhào yuè :
gé bì nà wèi xiào róng yǒu gòu sweet
Try to melt me down
dīng zhuó wǒ yǎn jīng whop
hòu pái yǒu shuí zhuàng dào wǒ de jiān
Kinda
wáng yì jǐn :
Looking thirsty
liú xiē níng :
nǐ kàn shàng qù hǎo qí wǒ de xīn lǐ
Okay plz you may have a sip
chén zhuó xuán :
Just chill nǐ zuì hǎo bù dòng shēng sè fit in
Heading to me
zhāng yì fán :
Sweat 'n cigarette bǐ xiāng fēn gēng yǒu hài
Gimmie that gimmie that gimmie that look
zhèng nǎi xīn :
Gimmie that look
wáng yì jǐn :
jué dìng tóu rù jiù bāo fú bèi táo tài
Give it up give it up give it up now
liú xiē níng :
In my control
xī lín nà yī · gāo :
jiē shòu shì xiàn de piān ài
ràng rén qún wéi chí děng dài
zhèng nǎi xīn :
liāo bō tiào dòng de shén jīng
gān cuì turn off the lights
zhào yuè :
gōng zhān yè sè de liú bái
bù zào dòng cái suàn yì wài
chén zhuó xuán :
fǎn fù shì tàn gēng yú kuài
Too fast to call it a night
hé :
Disco Disco
bù xiǎng shuì what a waste
Disco Disco
Come join the funk up dance
Disco Disco
bù xiǎng shuì what a waste
Disco Disco
Come join the funk up dance
zhèng nǎi xīn :
shí pò jiāo lǜ de huàn jué
jiāng xīn qíng fēn lèi shāi xuǎn
chén zhuó xuán :
bāo kāi táng zhǐ zhì zào yī cháng shèng yàn
zhāng yì fán :
wǒ tiāo tī kuài lè réng bù gòu míng xiǎn
wáng yì jǐn :
gǎn shòu zì yóu duō xīn xiān
fàng màn cōng cōng de gǔ diǎn
xī lín nà yī · gāo :
qǐng bié dǎ luàn wǒ shè jì de tàn xiǎn
Come on join the funk up dance with me
zhào yuè / chén zhuó xuán :
gēn shàng lǜ dòng de jié pāi
děng nǐ bèi xīn tiào chū mài
wáng yì jǐn / liú xiē níng :
fàng qì ài mèi de dǐ kàng
Sing me a lullaby
zhèng nǎi xīn / zhāng yì fán :
jīn yè zhuāng jìn wǒ kǒu dài
yǎo yī kǒu biǎo shì qīng lài
xī lín nà yī · gāo :
huǎng dòng qīng yíng de qún bǎi
Oh girls we own this night
hé :
Disco Disco
bù xiǎng shuì what a waste
Disco Disco
Come join the funk up dance
Disco Disco
bù xiǎng shuì what a waste
Disco Disco
Come join the funk up dance
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Không Muốn Ngủ (不想睡2021)

về máy:

Thêm bài hát Không Muốn Ngủ (不想睡2021) vào danh sách Playlist

Bài hát của Ngạnh Đường Thiếu Nữ 303
Xem tất cả
Video của Ngạnh Đường Thiếu Nữ 303
Xem tất cả
;