Sự Thật Ánh Trăng (月光真相) - Ngải Thần

Restrict Content

Sự Thật Ánh Trăng (月光真相)

Đóng góp: danjustince
huí yì xiàng shān chuān zǒng shì yǔ wǒ yáo yáo xiāng wàng
wǒ duì tā zhèn bì hū hǎn zhī yǒu huí shēng máng máng
ěr pàn fēng shēng pū kāi duō shǎo yí wàng de yōu shāng
tā shuō nǐ shì xīn shàng de yuè guāng
jiù zài sì miàn bā fāng
yǒu shí hòu qíng xù jué wàng yě zēng zhuàng guò nán qiáng
shì nǐ wò guò wǒ shǒu zhǎng zèng wǒ wēi mò de guāng
nà yī chà nà wǒ jiù yǒu le kě wàng
nǐ shuō xīng guāng hǎi yáng yún shàng
nǐ dū péi wǒ qù kàn nà xiē yuǎn fāng
kě nǐ zhī shì gěi le duǎn zàn yī kào de jiān bǎng
hòu lái wǒ wàng zhuó xīng chén dū xiàng nǐ de mù guāng
nǐ tīng hǎi de bō làng shì nǐ yín chàng
shì nǐ gǎn tàn huán shì chóu chàng
nà xiē xuān yán bèi fēng chuī là zài gū dú yún shàng
zài nǎ yī piàn huì yǒu mì mì qiǎo rán zài shēng cháng
nǐ kuài kàn tā mén liú làng
biàn zhuó mó yàng shì wǒ fàn zhuó lèi guāng
yǒu shí hòu qíng xù jué wàng yě zēng zhuàng guò nán qiáng
shì nǐ wò guò wǒ shǒu zhǎng zèng wǒ wēi mò de guāng
nà yī chà nà wǒ jiù yǒu le kě wàng
nǐ shuō xīng guāng hǎi yáng yún shàng
nǐ dū péi wǒ qù kàn nà xiē yuǎn fāng
kě shì zuì hòu huí yì fàn qǐ bái sè de níng shuāng
nà yī duàn guò wǎng jiù xiàng bèi dòng jié de yuè guāng
nǐ kàn xīng kōng cāng máng cáng zhuó shī wàng
cáng zhuó bēi shāng cáng zhuó yuán liàng
wǒ yǎn zhōng xī miè de guāng zài méi rén néng diǎn liàng
cán dōng de yè pīn còu bù huí qiū tiān de xíng zhuàng
nǐ tú jīng wǒ de xīn shàng chē jí mǎ huāng
zhī wéi bēn fù yuǎn fāng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Sự Thật Ánh Trăng (月光真相)

về máy:

Thêm bài hát Sự Thật Ánh Trăng (月光真相) vào danh sách Playlist

Bài hát của Ngải Thần
Xem tất cả
Video của Ngải Thần
Xem tất cả
<>;