Hoa Lửa (花火) - Ngải Phúc Kiệt Ni; Hồ Hạ

Restrict Content

Hoa Lửa (花火)

Đóng góp: Hoàng Tuân (tuandb)
Kiệt Ni (杰尼):
Duō piàoliang de huāhuǒ xià gè chéng fēi zǒu
Pèihé ba fēng chūsè de wēnróu
Zuìhòu de huàmiàn jiù jiāo gěi zhè huǒyàn
Zī zī shēng tíxǐng nǐ jiéshù jiù hǎoxiē
Míngmíng nǐ míngbái yào biǎoxiàn de kù
Chōngfèn ránshāo lái dàitì xuānbù
Chángguòle tián nǐ dǐdǎng dé zhù me
Yílòu de suìpiàn tiàochūle hái jiù me
Pīnmìng de jiè duàn pīnmìng hǎn gòule

Hồ Hạ (胡夏):
(Wǒ hèn wǒ zìjǐ bù xíguàn
Hèn nǐ yóurènyǒuyú ài
Guàiwǒ kàn bù dào nǐ sècǎi
Qìfēn bīnglěng rú hēibái)

Kiệt Ni (杰尼):
Pīnmìng de zhuīzhú gèng xiàng shì zài lāchě
Sīchě de tòng wù yǐwéi zhànfàng de huāhuǒ
Dànǎo qīpiàn zìjǐ què xíguànzhe jiāsuǒ
Dài ránshāo dài jǐn kàn bù dào nǐ wǒ pà wǒ

Hồ Hạ (胡夏):
(Pà wǒ zìjǐ bù xíguàn
Pà wǒ yǎnjīng zhēng bù kāi
Kàn bù dào nǐ de sècǎi
Shìjiè cóngcǐ biàn hēibái)

Kiệt Ni (杰尼):
Bǎ wǒ qíngxù cáng bùjiàn
Wǒ lěngmò yǐ shì zuì yōu jiě
Piānzhí hài dé wǒ bù qiǎn
Yǐwéi téngtòng jiù néng huàjiě

Hồ Hạ (胡夏):
(Wǒmen shāngxīnzhe qiáng rěnzhe gēnzhe pǎo
Yuàn yòng zuìhòu yīdiǎn lìqì qù ránshāo
Zhànfàng zuì měilì de yānhuǒ zuì zhòngyào
Yuàn jiéguǒ shì nǐ yào dì měihǎo
Wǒ gānyuàn zuò nǐ yǎng fèn zuò nǐ ránliào
Yòng jìn wǒ pínáng wǒ de gǔgé qù ránshāo
Zhànfàng zuì měilì de yānhuǒ zuì zhòngyào
Yuàn jiéguǒ shì nǐ yào dì měihǎo)

Kiệt Ni (杰尼):
Shì'érbùjiàn
Shì'érbùjiàn
Wúlùn hǎo huài dōu shì'érbùjiàn
Nèixīn yě bù tài xiǎng duì nǐ kuīqiàn
Zhànfàng zuì jīngcǎi de huāhuǒ yě suàn tǐmiàn
Liú zuìhòu de chén'āi duīfàng jiǎoluò liú gè niàn
Nǐ zài fàngsì mà wǒ piānzhí jiùsuàn dāng wǒ méi dé xuǎn
Ràng wǒ ránshāo
Ràng wǒ ránshāo
Zuì hǎo de jiéguǒ shì ràng wǒ ránshāo
Xiànzài de wǒ nǐ bùxiǎng jiàn
Fàngxīn yīqiè dōu shì zìyuàn
Ràng wǒ wánquán shāo guāng burn it all jiù huàngè fāngshì jiàn
I will be the marshmallow shì yīnwèi nǐ gěiguò de tián

Hồ Hạ (胡夏):
(Wǒ hèn wǒ zìjǐ bù xíguàn
Hèn nǐ yóurènyǒuyú ài
Guàiwǒ kàn bù dào nǐ sècǎi
Qìfēn bīnglěng rú hēibái
Pà wǒ zìjǐ bù xíguàn
Pà wǒ yǎnjīng zhēng bù kāi
Kàn bù dào nǐ de sècǎi
Wǒ shìjiè cóngcǐ biàn hēibái)
(wǒmen shāngxīnzhe qiáng rěnzhe gēnzhe pǎo
Yuàn yòng zuìhòu yīdiǎn lìqì qù ránshāo
Zhànfàng zuì měilì de yānhuǒ zuì zhòngyào
Yuàn jiéguǒ shì nǐ yào dì měihǎo
Wǒ gānyuàn zuò nǐ yǎng fèn zuò nǐ ránliào
Yòng jìn wǒ pínáng wǒ de gǔgé qù ránshāo
Zhànfàng zuì měilì de yānhuǒ zuì zhòngyào
Yuàn jiéguǒ shì nǐ yào dì měihǎo)
Ràng wǒ ránshāo
Ràng wǒ ránshāo
Ràng wǒ ránshāo
Ràng wǒ ránshāo
Ràng wǒ ránshāo
Ràng wǒ ránshāo
I will be the marshmallow shì yīnwèi nǐ gěiguò de tián
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Hoa Lửa (花火)

về máy:

Thêm bài hát Hoa Lửa (花火) vào danh sách Playlist

Bài hát của Ngải Phúc Kiệt Ni; Hồ Hạ
Xem tất cả
Video của Ngải Phúc Kiệt Ni; Hồ Hạ
Xem tất cả
;