Đáp Án (答案) - Mr. Sầm; Dục Huyên

Restrict Content

Đáp Án (答案)

Đóng góp: mscencen227
Yǒu gè jiǎndān de wèntí
Shénme shì àiqíng
Tā shìfǒu shì yīzhǒng wèidào háishì yǐnlì
Cóng wǒ chūliàn nèitiān qǐxiān shi tiánmì
Ránhòu jǐn jiē jiù huì yǒu fēngyǔ
Ài jiù xiàng lántiān báiyún
Qíngkōng wàn lǐ túrán bàofēngyǔ
Wú chù duǒbì zǒng shì ràng rén shǐ liào bùjí
Rén jiù xiàng huàn zhòng gǎnmào
Dǎzhe pēntì fāshāo yào xiūxí
Lěngrè jiāotì huānxǐ yóuyù lècǐbùpí
Jiào rén tóuyūn de wèntí
Shénme jiào àiqíng
Tā shì nàme de zhēnshí yòu hěn kěyí
Yánjiūguò xǔduō shìyán hǎikūshílàn
Fājué yuè xiǎng yào jiěshì yuè luàn
Suǒyǐ shuō yǒngyuǎn duō zhǎng
Yǒngyuǎn duǎnzàn yǒngyuǎn hěn yíhàn
Měi gèrén yǒu měi gèrén bùtóng de tǐyàn
Nà zī wèi shí ér zài fēi
Shí ér xiàzhuì shí ér yòu luò lèi
Dòngrén diànyǐng zìjǐ tǐhuì bié xián piào tài guì
Bǐrú měijiǔ hé kāfēi dōu shì shuǐ
Kè yīgè ràng nǐ xǐng yīgè ràng nǐ zuì
Nàme gǎnqíng
Néng fǒu yǐ cǐ lèituī
Yǒu de hěn píngdàn yǒu de sī xīn liè fèi
Suǒyǐ shuō yǒngyuǎn duō zhǎng
Yǒngyuǎn duǎnzàn yǒngyuǎn hěn huǎnmàn
Měi gèrén yǒu měi gèrén bùtóng de jìsuàn
Shénmì de nuòyán shìyán
Shènzhì huǎngyán zìjǐ qù lǐngwù
Yěxǔduōnián yěxǔ shùnjiān
Nǐ zì yǒu dá'àn
Suǒyǐ shuō yǒngyuǎn duō zhǎng
Yǒngyuǎn duǎnzàn yǒngyuǎn hěn huǎnmàn
Měi gèrén yǒu měi gèrén bùtóng de jìsuàn
Shénmì de nuòyán shìyán
Shènzhì huǎngyán zìjǐ qù lǐngwù
Yěxǔ duō nián yě xǔ shùnjiān
Nǐ zì yǒu dá'àn.
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Đáp Án (答案)

về máy:

Thêm bài hát Đáp Án (答案) vào danh sách Playlist

Bài hát của Mr. Sầm; Dục Huyên
Xem tất cả
Video của Mr. Sầm; Dục Huyên
Xem tất cả
;