Cuộc Sống Của Tôi (我这一生) (DJ House Bản / DJ House版) - Mộng Hàm

Restrict Content

Cuộc Sống Của Tôi (我这一生) (DJ House Bản / DJ House版)

Đóng góp: Hoàng Tuân (tuandb)
Wǒ zhè yīshēng zhī zhōng
Bēnbō qǐ diē nǎge zhīdào
Shǐzhōng yǒngyuǎn dōu zǒu bù chū
Shēnghuó duì wǒ jǐnggào
Wǒ shēnshǒu zhǐ xiǎng zhuō jǐn pànwàng
Niánhuá jǐn hào
Lèi yě zhǐ xiǎng jiālǐ jìyù néng biàn hǎo
Wǒ zhè yīshēng zhī zhōng
Bǎo jīng fēngyǔ nǎge zhīdào
Xīnzhōng lěng lěng gūdān duōshǎo shīluò
Sùshuō bu dào
Mǎn shēn de shātǔ dé zhī kuàilè
Yuánlái xún bù dào
Shì chōng bù kāi suìyuè suíbiàn bǎibù
Shòule shāng piān bùkě duì rén jiǎng
Yòng xiào shēng yǎnshì xīnlǐ shīwàng
Niǎnzhuǎn de cāng yǔ sāng
Lái qiú huó jìxù chuǎng
Jiù rú fú shā yānmò zài rén làng
Hàn tòu shēn zhān shī jǐ tàng lièchē
Lèi mǎn jīn chōuqì jǐ gè wèi mián yè
Hūxī shēng gǒu yǔ qiě
Cóngqián mèng yǐ jìn shě
Jǔsàng zài xīnzhōng yīzǎo mǎn xiè
Wǒ zhè yīshēng zhī zhōng
Bēnbō qǐ diē nǎge zhīdào
Shǐzhōng yǒngyuǎn dōu zǒu bù chū
Shēnghuó duì wǒ jǐnggào
Wǒ shēnshǒu zhǐ xiǎng zhuō jǐn pànwàng
Niánhuá jǐn hào
Lèi yě zhǐ xiǎng jiālǐ jìyù néng biàn hǎo
Wǒ zhè yīshēng zhī zhōng
Bǎo jīng fēngyǔ nǎge zhīdào
Xīnzhōng lěng lěng gūdān duōshǎo shīluò
Sùshuō bu dào
Mǎn shēn de shātǔ dé zhī kuàilè
Yuánlái xún bù dào
Shì chōng bù kāi suìyuè suíbiàn bǎibù
Hàn tòu shēn zhān shī jǐ tàng lièchē
Lèi mǎn jīn chōuqì jǐ gè wèi mián yè
Hūxī shēng gǒu yǔ qiě
Cóngqián mèng yǐ jìn shě
Jǔsàng zài xīnzhōng yīzǎo mǎn xiè
Wǒ zhè yīshēng zhī zhōng
Bēnbō qǐ diē nǎge zhīdào
Shǐzhōng yǒngyuǎn dōu zǒu bù chū
Shēnghuó duì wǒ jǐnggào
Wǒ shēnshǒu zhǐ xiǎng zhuō jǐn pànwàng
Niánhuá jǐn hào
Lèi yě zhǐ xiǎng jiālǐ jìyù néng biàn hǎo
Wǒ zhè yīshēng zhī zhōng
Bǎo jīng fēngyǔ nǎge zhīdào
Xīnzhōng lěng lěng gūdān duōshǎo shīluò
Sùshuō bu dào
Mǎn shēn de shātǔ dé zhī kuàilè
Yuánlái xún bù dào
Shì chōng bù kāi suìyuè suíbiàn bǎibù
Wǒ zhè yīshēng zhī zhōng
Bēnbō qǐ diē nǎge zhīdào
Shǐzhōng yǒngyuǎn dōu zǒu bù chū
Shēnghuó duì wǒ jǐnggào
Wǒ shēnshǒu zhǐ xiǎng zhuō jǐn pànwàng
Niánhuá jǐn hào
Lèi yě zhǐ xiǎng jiālǐ jìyù néng biàn hǎo
Wǒ zhè yīshēng zhī zhōng
Bǎo jīng fēngyǔ nǎge zhīdào
Xīnzhōng lěng lěng gūdān duōshǎo shīluò
Sùshuō bu dào
Mǎn shēn de shātǔ dé zhī kuàilè
Yuánlái xún bù dào
Shì chōng bù kāi suìyuè suíbiàn bǎibù

===

我这一生之中
奔波起跌哪个知道
始终永远都走不出
生活对我警告
我伸手只想捉紧盼望
年华尽耗
累也只想家里际遇能变好
我这一生之中
饱经风雨哪个知道
心中冷冷孤单多少失落
诉说不到
满身的沙土得知快乐
原来寻不到
是冲不开岁月随便摆布
受了伤偏不可对人讲
用笑声掩饰心里失望
辗转的沧与桑
来求活继续闯
就如浮沙淹没在人浪
汗透身沾湿几趟列车
泪满襟抽泣几个未眠夜
呼吸声苟与且
从前梦已尽舍
沮丧在心中一早满泻
我这一生之中
奔波起跌哪个知道
始终永远都走不出
生活对我警告
我伸手只想捉紧盼望
年华尽耗
累也只想家里际遇能变好
我这一生之中
饱经风雨哪个知道
心中冷冷孤单多少失落
诉说不到
满身的沙土得知快乐
原来寻不到
是冲不开岁月随便摆布
汗透身沾湿几趟列车
泪满襟抽泣几个未眠夜
呼吸声苟与且
从前梦已尽舍
沮丧在心中一早满泻
我这一生之中
奔波起跌哪个知道
始终永远都走不出
生活对我警告
我伸手只想捉紧盼望
年华尽耗
累也只想家里际遇能变好
我这一生之中
饱经风雨哪个知道
心中冷冷孤单多少失落
诉说不到
满身的沙土得知快乐
原来寻不到
是冲不开岁月随便摆布
我这一生之中
奔波起跌哪个知道
始终永远都走不出
生活对我警告
我伸手只想捉紧盼望
年华尽耗
累也只想家里际遇能变好
我这一生之中
饱经风雨哪个知道
心中冷冷孤单多少失落
诉说不到
满身的沙土得知快乐
原来寻不到
是冲不开岁月随便摆布
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Cuộc Sống Của Tôi (我这一生) (DJ House Bản / DJ House版)

về máy:

Thêm bài hát Cuộc Sống Của Tôi (我这一生) (DJ House Bản / DJ House版) vào danh sách Playlist

Bài hát của Mộng Hàm
Xem tất cả
Video của Mộng Hàm
Xem tất cả
;