Ngọn Gió Không Nắm Bắt Được (抓不住的 一阵风) (DJ A Trác Bản / DJ阿卓版) - Mimmi; DJ A Trác

Restrict Content

Ngọn Gió Không Nắm Bắt Được (抓不住的 一阵风) (DJ A Trác Bản / DJ阿卓版)

Đóng góp: satoru
抓不住的一阵风 (DJ阿卓版) - Mimmi

去与时间为敌
qù yǔ shí jiān wéi dí
然后放下过去
rán hòu fàng xià guò qù
你是我抓不住的一阵风
nǐ shì wǒ zhuā bù zhù de yī zhèn fēng
从不能相拥
cóng bù néng xiāng yōng
做不完的一个梦
zuò bù wán de yī gè mèng
怎么你还有恃无恐
zěn me nǐ huán yǒu shì wú kǒng
抓不住的一阵风
zhuā bù zhù de yī zhèn fēng
失去的笑容
shī qù de xiào róng
好不了的一阵痛
hǎo bù liǎo de yī zhèn tòng
填不满的一场空
tián bù mǎn de yī cháng kōng
我如何才能懂
wǒ rú hé cái néng dǒng
昨夜我收拾好行李
zuó yè wǒ shōu shí hǎo xíng lǐ
决定一个人去旅行
jué dìng yī gè rén qù lǚ xíng
没有带上回忆
méi yǒu dài shàng huí yì
我也没有任何目的
wǒ yě méi yǒu rèn hé mù de
却到哪都能看见你
què dào nǎ dū néng kàn jiàn nǐ
我在大雨中哭泣
wǒ zài dà yǔ zhōng kū qì
始终看不懂这结局
shǐ zhōng kàn bù dǒng zhè jié jú
我总问我自己
wǒ zǒng wèn wǒ zì jǐ
能否去与时间为敌
néng fǒu qù yǔ shí jiān wéi dí
然后放下过去
rán hòu fàng xià guò qù
你是我抓不住的一阵风
nǐ shì wǒ zhuā bù zhù de yī zhèn fēng
从不能相拥
cóng bù néng xiāng yōng
做不完的一个梦
zuò bù wán de yī gè mèng
怎么你还有恃无恐
zěn me nǐ huán yǒu shì wú kǒng
抓不住的一阵风
zhuā bù zhù de yī zhèn fēng
失去的笑容
shī qù de xiào róng
好不了的一阵痛
hǎo bù liǎo de yī zhèn tòng
填不满的一场空
tián bù mǎn de yī cháng kōng
我如何才能懂
wǒ rú hé cái néng dǒng
昨夜我收拾好行李
zuó yè wǒ shōu shí hǎo xíng lǐ
决定一个人去旅行
jué dìng yī gè rén qù lǚ xíng
没有带上回忆
méi yǒu dài shàng huí yì
我也没有任何目的
wǒ yě méi yǒu rèn hé mù de
却到哪都能看见你
què dào nǎ dū néng kàn jiàn nǐ
我在大雨中哭泣
wǒ zài dà yǔ zhōng kū qì
始终看不懂这结局
shǐ zhōng kàn bù dǒng zhè jié jú
我总问我自己
wǒ zǒng wèn wǒ zì jǐ
能否去与时间为敌
néng fǒu qù yǔ shí jiān wéi dí
然后放下过去
rán hòu fàng xià guò qù
你是我抓不住的一阵风
nǐ shì wǒ zhuā bù zhù de yī zhèn fēng
从不能相拥
cóng bù néng xiāng yōng
做不完的一个梦
zuò bù wán de yī gè mèng
怎么你还有恃无恐
zěn me nǐ huán yǒu shì wú kǒng
抓不住的一阵风
zhuā bù zhù de yī zhèn fēng
失去的笑容
shī qù de xiào róng
好不了的一阵痛
hǎo bù liǎo de yī zhèn tòng
填不满的一场空
tián bù mǎn de yī cháng kōng
我如何才能懂
wǒ rú hé cái néng dǒng
你是我抓不住的一阵风
nǐ shì wǒ zhuā bù zhù de yī zhèn fēng
从不能相拥
cóng bù néng xiāng yōng
做不完的一个梦
zuò bù wán de yī gè mèng
怎么你还有恃无恐
zěn me nǐ huán yǒu shì wú kǒng
抓不住的一阵风
zhuā bù zhù de yī zhèn fēng
失去的笑容
shī qù de xiào róng
好不了的一阵痛
hǎo bù liǎo de yī zhèn tòng
填不满的一场空
tián bù mǎn de yī cháng kōng
我如何才能懂
wǒ rú hé cái néng dǒng
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Ngọn Gió Không Nắm Bắt Được (抓不住的 一阵风) (DJ A Trác Bản / DJ阿卓版)

về máy:

Thêm bài hát Ngọn Gió Không Nắm Bắt Được (抓不住的 一阵风) (DJ A Trác Bản / DJ阿卓版) vào danh sách Playlist

Bài hát của Mimmi; DJ A Trác
Xem tất cả
Video của Mimmi; DJ A Trác
Xem tất cả
;