Trong Mơ Mấy Vạn Dặm (时间沦陷) - Mãn Thư Khắc

Restrict Content

Trong Mơ Mấy Vạn Dặm (时间沦陷)

Đóng góp: danjustince
yǐ jīng yǒu hěn jiǔ méi wán 2K
hé wǒ de tuán duì yī zhí xún huí
kāi gōng sī gěi zì jǐ fā xīn shuǐ
lìng bì xī jìng wǒ bǎo chí lìng lèi
wǒ mén zǎo jiù xiù dào chéng gōng de qì wèi
xiāng xìn wǒ pǐn wèi
qián lù duō míng mèi
gěi nǐ jīng xīn zhǔn bèi de jīng suǐ
duì nǐ shuō xìng huì
péi zhuó wǒ jìn tuì
suí biàn xiě diǎn gē cí xiāo qiǎn
zǎo jiù xí guàn chéng wéi jiāo diǎn
bèi rén xǐ huān bèi rén tǎo yàn
dàn shì wǒ de yù wàng xiàng shì tāo tiè
tīng wǒ yīn lè xiàng zài shèng diàn
xiàng diàn yǐng fàng yìng xiàng fàng diàn
xiàng qiàn nǚ mèi yǐng xiàng chàng piàn
xiàng huǎng hū dāi zài wǒ fáng jiān
mèng lǐ miàn zhǎo le jī wàn lǐ
kě wàng yǒu rén xǐ huān nǐ
bù zài zài yì nà xiē tàn xī
yào zuò gù zhí de zì jǐ
wǒ zài fēng lǐ zài làng lǐ
yǒu yī tiān wǒ mén huì xiāng yù
bù yào bǎ zuó tiān dū wàng jì
wǒ xiǎng wǒ kě néng yīn wéi tài zhuó mí nǐ
chuāng wài yī zhí yī zhí xià zhuó bào yǔ
wǒ zhī dào wǒ mén yào dào nǎ lǐ qù
wǒ huì péi nǐ yǒng yuǎn bù kě néng lí qù
mèng lǐ xún le jī wàn lǐ
kě wàng yǒu rén xǐ huān nǐ
bù zài zài yì nà xiē tàn xī
yào zuò gù zhí de zì jǐ
yǐ jīng yǒu hěn jiǔ méi wán 2K
hé wǒ de tuán duì yī zhí xún huí
kāi gōng sī gěi zì jǐ fā xīn shuǐ
lìng bì xī jìng wǒ bǎo chí lìng lèi
wǒ mén zǎo jiù xiù dào chéng gōng de qì wèi
xiāng xìn wǒ pǐn wèi
qián lù duō míng mèi
gěi nǐ jīng xīn zhǔn bèi de jīng suǐ
duì nǐ shuō xìng huì
péi zhuó wǒ jìn tuì
bù zhī pí juàn wǒ mén bá shān shè shuǐ
wú xiá gù jí shēn biān fēng jǐng duō měi
yǒng bù zhǐ bù wǒ mén yǒng bù chè tuì
yǒng yuǎn rè xiě wǒ mén yǒng yuǎn rè lèi
rú jīn YJTEAM rú hǔ tiān yì
bù kě néng biàn yí shùn tiān yì
zěn me kě néng yǒu tiān dí bǎo chí fēn xī dǎ pò zhēng yì
wǒ de néng liáng bào péng xiān qǐ bào fēng yǔ
bǎo chí gāo jí tā mén yǒng yuǎn dá bù dào de gāo dì
wǒ de bào lì zài zì lǐ háng jiān
dāng wǒ shā fēng quán bù lì zhèng shāo xī
dāng mèng jìng yǐ jīng biàn chéng xiàn shí
wǒ xiǎng shòu wǒ de piān zhí
rèn fēng chuī rèn yǔ dǎ wǒ bù tíng xià
bǎ wǒ de lán tú yòng xīn quán shì
yōng yǒu ào rén de dǎn shí
chéng gōng zuì hòu huì bàn wǒ zǒu tiān xià
yǒu wǒ zài nǐ bù yòng zài hài pà
wǒ zǎo yǐ fù chū dài jià
bù zài hū duō shǎo mán mà
yì zhì lì lái zì zài xià
shí jiān tā cái shì dá àn
nǔ lì de guò chéng guǎ dàn
nǎ pà zài duō de má fán
wǒ yě huì bǎ nǐ bà zhān
mèng lǐ xún le jī wàn lǐ
kě wàng yǒu rén xǐ huān nǐ
bù zài zài yì nà xiē tàn xī
yào zuò gù zhí de zì jǐ
yǐ jīng yǒu hěn jiǔ méi wán 2K
hé wǒ de tuán duì yī zhí xún huí
kāi gōng sī gěi zì jǐ fā xīn shuǐ
lìng bì xī jìng wǒ bǎo chí lìng lèi
wǒ mén zǎo jiù xiù dào chéng gōng de qì wèi
xiāng xìn wǒ pǐn wèi
qián lù duō míng mèi
gěi nǐ jīng xīn zhǔn bèi de jīng suǐ
duì nǐ shuō xìng huì
péi zhuó wǒ jìn tuì
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Trong Mơ Mấy Vạn Dặm (时间沦陷)

về máy:

Thêm bài hát Trong Mơ Mấy Vạn Dặm (时间沦陷) vào danh sách Playlist

Bài hát của Mãn Thư Khắc
Xem tất cả
Video của Mãn Thư Khắc
Xem tất cả
<>;