Thăng Ôn (升温) - Mãn Thư Khắc

Restrict Content

Thăng Ôn (升温)

Đóng góp: danjustince
gǎn shòu zhōu zāo wǒ de néng liáng jiù xiàng hé jù biàn
dāng wǒ kāi shǐ jīng xīn diāo zhuó
guān yú wǒ de suǒ yǒu yī qiē
shí nián 365 tiān wǒ yī jiù bǎo chí mí liàn
YJTEAM 2021 yíng jiē wǒ mén quán xīn qí jiàn
I got money fame jué bù dòng yáo
wǒ de tuán duì xiān qǐ fēng bào
jiē shòu xǐ lǐ bù tíng shēng jí
bǎo chí fēn xī chuàng zào qí jì
yǒng yuǎn bù kě néng pí bèi shēn biān xiōng dì yī dà duī
cái bù zài hū nǐ nǎ wèi gēng bù zài hū shuí fǎn duì
bǎ wǒ de zhuān jí xún huán bō fàng
měi yī tiān dū zài bǎng dān
xiōng dì jiě mèi cè mǎ yáng fān
zhàn shèng suǒ yǒu dí rén kùn nán
zěn me kě néng ràng huài rén dé chěng
wǒ mén quán cháng sì yì dé fēn
xiàng shì KOBE fù shēn
30 cháng yǎn chàng huì wǒ gāng hǎo rè shēn
kàn wǒ de tuán duì xùn liàn yǒu sù
shēn jīng bǎi zhàn hào hào dàng dàng
Hustle 247 zǎo jiù shì wǒ mén shàn cháng
mǎi lóu mǎi chē mǎi biǎo bái shǒu qǐ jiā tǎn tǎn dàng dàng
xí guàn le chuàng zào lì shǐ xiàng bǎi wàn yān huā bān zhàn fàng
wǒ bāng nǐ shēng wēn
wǒ bāng nǐ shēng wēn
chí xù de shēng wēn ràng mèng xiǎng chéng zhēn
wǒ bāng nǐ shēng wēn
wǒ bāng nǐ shēng wēn
chí xù de shēng wēn yě xiǎng xià shēng gēn
wǒ bāng nǐ shēng wēn
wǒ bāng nǐ shēng wēn
chí xù de shēng wēn ràng mèng xiǎng chéng zhēn
wǒ bāng nǐ shēng wēn
wǒ bāng nǐ shēng wēn
chí xù de shēng wēn yě xiǎng xià shēng gēn
méi xué huì nì lái shùn shòu DNA yíng nán ér shàng
cóng bù zhuó jí fēi xiáng zài luàn shì yě mán shēng cháng
jìn qíng ràng tā mén mó fǎng zhōng bù jí wǒ de yù wàng
tā mén nǎo dài kōng kuàng
bù jí wǒ wú fǎ shōu liǎn de fēng máng
jìn qíng de shǎn shuò bù shǎn duǒ
méi yǒu rén kě yǐ tì dài wǒ
dǎn xiǎo guǐ
liǎng biān dǎo qiáng tóu cǎo wǒ mén bù yòng zài lián luò
I do my thing bù xiè shén me xiǎo dòng zuò hé xiǎo fēng bō
zhè gān rǎo tài guò mián báo wǒ chuàng zào xīn de xuán wō
bié yǐ wéi ná zǒu wǒ de zhēn ài
bù guò zhī shì wǒ de wán jù
cèng wǒ hèn wǒ bù guò zuò gè
chèn tuō wǒ de zhuān lì
I don't give a Opportunity
gēn běn méi yǒu zhèng yǎn zhù yì nǐ
fú bù qǐ de yǒng yuǎn fú bù qǐ
wǒ de xiōng dì yǒng yuǎn dīng zhuó nǐ
zhèng zhōng bǎ xīn shì wǒ mén gāo wēn de hóng wài xiàn
shàng shēng de huǒ jiàn méi yǒu kōng gēn nǐ shuō zài jiàn
chéng gōng de mì jué shì yóu nèi ér wài de gǎi biàn
I don't give a s**t wǒ gēn běn bù huái niàn
wǒ bāng nǐ shēng wēn
wǒ bāng nǐ shēng wēn
chí xù de shēng wēn ràng mèng xiǎng chéng zhēn
wǒ bāng nǐ shēng wēn
wǒ bāng nǐ shēng wēn
chí xù de shēng wēn yě xiǎng xià shēng gēn
wǒ bāng nǐ shēng wēn
wǒ bāng nǐ shēng wēn
chí xù de shēng wēn ràng mèng xiǎng chéng zhēn
wǒ bāng nǐ shēng wēn
wǒ bāng nǐ shēng wēn
chí xù de shēng wēn yě xiǎng xià shēng gēn
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Thăng Ôn (升温)

về máy:

Thêm bài hát Thăng Ôn (升温) vào danh sách Playlist

Bài hát của Mãn Thư Khắc
Xem tất cả
Video của Mãn Thư Khắc
Xem tất cả
;