Lonely God-X - Mãn Thư Khắc

Restrict Content

Lonely God-X

Đóng góp: danjustince
dāng wǒ yǐ wú suǒ wèi jù
rè xiě ruì zhì by my lonely god
píng zhù hū xī xù shì dài fā chéng gōng
By my lonely god
I be my controller
zì kòng lì by my lonely god
I'm talkin' about my future
wèi lái jiù zài cǐ kè

Lonely god
A man a man
bì shàng shuāng yǎn qù fēi háng
Lonely god
Freedom freedom
yī qiē dū lái zì wǒ shēng mìng
Lonely god
I do it do it bù zài wéi shuí qù zhèng míng
Lonely god
Lonely lonely
ràng wǒ tīng qīng zì jǐ de nèi xīn
tí bǐ zài fàng xià dù guò le yòu yī tiān
xiàng shì wò xīn cháng dǎn wǒ dú zì xiū liàn
zhèng zài suō duǎn chéng wéi chuán qí de qī xiàn
hé guò qù gào bié dāng wǒ bù zài liú niàn
But I still lonely
líng gǎn xiàng kōng qì wǒ chōng mǎn dòng lì
cí xiě iphone lǐ
zǎo bù zài mèng lǐ
wǒ xiǎng wǒ know me
qīng kōng le chōu tì
kào zì jǐ free me
I know I want it
I know I want it all
wéi dú wǒ néng zhàn shèng wǒ
bù zài ràng jiā rén wéi wǒ de dān xīn
wǒ bǎ mó nán zhān lǐng
wǒ ràng shāng bā fān xīn

lí jiā bù yuǎn de hái zǐ kě wàng bèi huān yíng
jīng lì ràng rén dàn dìng
qǐ fú bǎ wǒ huàn xǐng
hé zì jǐ jiào liáng
wǒ zhī xiǎng bǎ shì yè zuò de piāo liàng
dǒng wǒ yào qiáng
jiù suàn zhè yī lù shàng dí rén duō hào dàng
bù zhǐ wéi le piào fáng
huán yào bǎ qián lù dū zhào liàng
wǒ de tóu lú duō gāo áng
wǒ de qián tú yào áo xiáng
wǒ cóng bù zài hū lā jī duī de lā jī
bǎ dàng cì lā dī
nǐ qīng chǔ tā mén gēn wǒ de chà jù
yǒu bā shí bā gè bā yīng lǐ
bǎ jì lù bù tíng shuā xīn
tā mén zhī néng wàng chén mò jí
yī jiǎo yóu mén cǎi dào dǐ
nǐ zhī dào shuí cái shì wéi yī
wǒ xiāng xìn mìng zhōng zhù dìng
wǒ yī zhí zài nǐ fù jìn
I make it flow
zhè yī qiē cái shì wǒ de sù mìng
bǎ shuāng shǒu hé shí zhè yī cì bù shì cè shì
bào fā bù xū yào kè zhì
xiān gěi nǐ yī gè verse
dāng wǒ yǐ wú suǒ wèi jù
rè xiě ruì zhì by my lonely god
píng zhù hū xī xù shì dài fā chéng gōng by my lonely god
I be my controller
zì kòng lì by my lonely god
I'm talkin' about my future
wèi lái jiù zài cǐ kè

Lonely god
A man a man
bì shàng shuāng yǎn qù fēi háng
Lonely god
Freedom freedom
yī qiē dū lái zì wǒ shēng mìng
Lonely god
I do it do it
bù zài wéi shuí qù zhèng míng
Lonely god
Lonely lonely
ràng wǒ tīng qīng zì jǐ de nèi xīn
I'm talkin' about my future
dàn wèi lái jiù zài cǐ kè
I'm talkin' about my future
cǐ kè ràng wǒ biàn chì rè
I'm talkin' about my future
dàn wèi lái jiù zài cǐ kè
I'm talkin' about my future
cǐ kè ràng wǒ biàn chì rè
gào bié le zuó yè de rén shēng dǐng fèi
Back to the studio wú shì pí bèi
bù bèi rén dǎ rǎo de kōng jiān zhèng hé wǒ pǐ pèi
měi yī shǒu gē dū chuàng zào jī huì
nǐ zhī dào wǒ zhuàn dào de bù zhī shì chāo piào hé zūn zhòng
bù bèi yù wàng qū shǐ zhēn xī měi yī fēn zhōng
wǒ zhèng xiǎng shòu bèi gū dān gēn zōng
xiě wèi zēng xiū shì de yùn jiǎo tā dài wǒ shēng kōng
rú jīn wǒ yào hé wǒ de tuán duì shēng míng jué qǐ
dàn wǒ bǐ nǐ qīng chǔ zhè shuǐ shēn bù jiàn dǐ
bù xū yào duō yú de wù zhì qǔ yuè zì jǐ
gēng bù xū yào lèi bǐ wǒ shì wǒ nǐ shì nǐ

jiù suàn zài màn cháng de hēi yè
wǒ cóng wèi gǎi biàn yě wèi zēng huái niàn
yīn wéi wǒ mén zhèng zài gǎi biàn shì jiè
dāng wǒ yǐ wú suǒ wèi jù
rè xiě ruì zhì
By my lonely god
píng zhù hū xī xù shì dài fā chéng gōng
By my lonely god
I be my controller
zì kòng lì by my lonely god
I'm talkin' about my future
wèi lái jiù zài cǐ kè

Lonely god
A man a man
bì shàng shuāng yǎn qù fēi háng
Lonely god
Freedom freedom
yī qiē dū lái zì wǒ shēng mìng
Lonely god
I do it do it
bù zài wéi shuí qù zhèng míng
Lonely god
Lonely lonely
ràng wǒ tīng qīng zì jǐ de nèi xīn
Lonely god
A man a man
bì shàng shuāng yǎn qù fēi háng
Lonely god
Freedom freedom
yī qiē dū lái zì wǒ shēng mìng
Lonely god
I do it do it
bù zài wéi shuí qù zhèng míng
Lonely god
Lonely lonely
ràng wǒ tīng qīng zì jǐ de nèi xīn
I'm talkin' about my future
dàn wèi lái jiù zài cǐ kè
I'm talkin' about my future
cǐ kè ràng wǒ biàn chì rè
I'm talkin' about my future
dàn wèi lái jiù zài cǐ kè
I'm talkin' about my future
cǐ kè ràng wǒ biàn chì rè
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Lonely God-X

về máy:

Thêm bài hát Lonely God-X vào danh sách Playlist

Bài hát của Mãn Thư Khắc
Xem tất cả
Video của Mãn Thư Khắc
Xem tất cả
;