Một Ngày Một Tháng (某天某月) - Mạch Tiểu Đâu

Restrict Content

Một Ngày Một Tháng (某天某月)

Đóng góp: danjustince
Wǒ qī dài zhuó mǒu tiān mǒu yuè nǐ chū xiàn
Huì bāo róng wǒ suǒ yǒu quē diǎn
Zhī yào yǒu nǐ zài měi yī miǎo zhōng dū shì tián
Yī qǐ fēng dào shì jiè zhōng jié
Nǐ jiù shì xiāng cǎo wèi dào suān nǎi bīng qí lín
Dú yī wú èr de wēn róu zǒng shì hěn tiē xīn
Tòu guò nǐ de yǎn jiù néng kàn dào yín hé lǐ
Nà guà zài tiān shàng zuì míng liàng de xīng xīng
Nǐ xǐ huān měi tiān wèn wǒ wú liáo de wèn tí
Lèi sì wǒ gēng xǐ huān nǐ huán shì ǒu xiàng jù
Nǐ měi gè xiǎng fǎ zǒng ràng wǒ zhuō mō bù dìng
Piān piān wǒ duì nǐ wú fǎ dǐ kàng zhuó mí
Wǒ qī dài zhuó mǒu tiān mǒu yuè nǐ chū xiàn
Huì bāo róng wǒ suǒ yǒu quē diǎn
Zhī yào yǒu nǐ zài měi yī miǎo zhōng dū shì tián
Yī qǐ fēng dào shì jiè zhōng jié
Nǐ de wēn róu měi tiān měi yè dū tè bié
Guān xīn wǒ zǒng shì hěn xì jié
Yè kōng liú xīng yī kē liǎng kē lián chéng xiàn
Nǐ de wēi xiào shì wǒ de xīn yuàn
Nǐ xǐ huān měi tiān wèn wǒ wú liáo de wèn tí
Lèi sì wǒ gēng xǐ huān nǐ huán shì ǒu xiàng jù
Nǐ měi gè xiǎng fǎ zǒng ràng wǒ zhuō mō bù dìng
Piān piān wǒ duì nǐ wú fǎ dǐ kàng zhuó mí
Wǒ qī dài zhuó mǒu tiān mǒu yuè nǐ chū xiàn
Huì bāo róng wǒ suǒ yǒu quē diǎn
Zhī yào yǒu nǐ zài měi yī miǎo zhōng dū shì tián
Yī qǐ fēng dào shì jiè zhōng jié
Nǐ de wēn róu měi tiān měi yè hěn tè bié
Guān xīn wǒ zǒng shì hěn xì jié
Yè kōng liú xīng yī kē liǎng kē lián chéng xiàn
Nǐ de wēi xiào shì wǒ de xīn yuàn
Wǒ hēng zhuó gē nǐ qīng shuā zhuó hé xián
Xǐ huān hé nǐ làng fèi shí jiān
Měi yī miǎo dǎ pò tián mì de shàng xiàn
Yī qǐ fēng dào shì jiè zhōng jié
Nǐ de wēn róu měi tiān měi yè hěn tè bié
Guān xīn wǒ zǒng shì hěn xì jié
Yè kōng liú xīng yī kē liǎng kē lián chéng xiàn
Nǐ de wēi xiào shì wǒ de xīn yuàn
Yè kōng liú xīng yī kē liǎng kē lián chéng xiàn
Nǐ de wēi xiào shì wǒ de xīn yuàn
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Một Ngày Một Tháng (某天某月)

về máy:

Thêm bài hát Một Ngày Một Tháng (某天某月) vào danh sách Playlist

Bài hát của Mạch Tiểu Đâu
Xem tất cả
Video của Mạch Tiểu Đâu
Xem tất cả
<>;