Thế Giới Này Nhiều Người Đến Vậy (这世界那么多人) - Mạc Văn Uý

Restrict Content
Đóng góp: danjustince
Zhè shìjiè yǒu nàme duō rén
Rénqún lǐ chǎngzhe yī shàn mén
Wǒ mí méng de yǎnjīng lǐ cháng cún
Chū jiàn nǐ lán sè qīngchén
Zhè shìjiè yǒu nàme duō rén
Duō xìngyùn wǒ yǒu gè wǒmen
Zhè yōucháng mìngyùn zhōng de chénhūn
Cháng ràng wǒ wàng yuǎnfāng chūshén
Huī shùyè piāo zhuǎn zài chítáng
Kàn fēijī hōng de yīshēng qù yuǎn xiāng
Guāngyīn de cháng láng jiǎobù shēng jiàorǎng
Dēng yī liàng wú rén de kōng dàng
Wǎn fēng zhōng shǎnguò jǐ zhèng cóngqián a
Fēichí zhōng xuánzhuǎn yǐ bùjiànle ma
Yuǎn guāng zhōng zǒu lái nǐ yīshēn qínglǎng
Shēn páng nàme duō rén kěshìjiè bù shēng bù xiǎng
Zhè shìjiè yǒu nàme duō rén
Duō xìngyùn wǒ yǒu gè wǒmen
Zhè yōucháng mìngyùn zhōng de chénhūn
Cháng ràng wǒ wàng yuǎnfāng chūshén
Huī shùyè piāo zhuǎn zài chítáng
Kàn fēijī hōng de yīshēng qù yuǎn xiāng
Guāngyīn de cháng láng jiǎobù shēng jiàorǎng
Dēng yī liàng wú rén de kōng dàng
Wǎn fēng zhōng shǎnguò jǐ zhèng cóngqián a
Fēichí zhōng xuánzhuǎn yǐ bùjiànle ma
Yuǎn guāng zhōng zǒu lái nǐ yīshēn qínglǎng
Shēn páng nàme duō rén kě shìjiè bù shēng bù xiǎng
Xiào shēng zhōng fúguò jǐ zhāng jiù múyàng
Liú zài mèng tián lǐ yǒngyuǎn bú sànchǎng
Nuǎn guāng zhōng xǐng lái hǎoduō huà yào jiǎng
Shìjiè nàme duō rén kě shì tā bù shēng bù xiǎng
Zhè shìjiè yǒu nàme gèrén
Huó zài wǒ fēiyáng de qīngchūn
Zài lèishuǐ lǐ jìn shīguò de cháng wěn
Cháng ràng wǒ xiǎng a xiǎng chūshén
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Thế Giới Này Nhiều Người Đến Vậy (这世界那么多人)

về máy:

Thêm bài hát Thế Giới Này Nhiều Người Đến Vậy (这世界那么多人) vào danh sách Playlist

Bài hát của Mạc Văn Uý
Xem tất cả
Video của Mạc Văn Uý
Xem tất cả
;