Vết Thương (伤痕) (DJ Mặc Hàm Bản / DJ默涵版) - Mạc Khiếu Tỷ Tỷ

Restrict Content

Vết Thương (伤痕) (DJ Mặc Hàm Bản / DJ默涵版)

Đóng góp: Hoàng Tuân
Shùzhe yīshēn shānghén
Róngyán qiáocuì
Shǔ bù jìn
Bēishāng de yǎnlèi
Shùzhe yīshēn shānghén
Zhēnxīn gěi shéi
Nìliú de yúwèi
Shì yī chéng shāng bēi
Shùzhe yīshēn shānghén
Kàn luòyè fēnfēi
Huàn lái nǐ yījù
Yījù wúsuǒwèi
Shì wǒ de tiānzhēn
Hé yúchǔn
Xiāngxìn nǐ shuō de yǒnghéng
Chǎngkāile xīn mén
Děngzhe nǐ lái téng
Yǐwéi zhè jiùshì yuánfèn
Nǐ xiě de jùběn
Tài cánrěn
Làngfèile wǒ de chéngkěn
Gǎnqíng yǒu duō shēn
Shāng jiù yǒu duō shēn
Guàiwǒ shìgè chīqíng rén
Shùzhe yīshēn shānghén
Chīxīn bù huǐ
Jìyì chéng fù lèi
Wǎngshì bùkě zhuī
Shùzhe yīshēn shānghén
Róngyán qiáocuì
Shǔ bù jìn
Bēishāng de yǎnlèi
Shùzhe yīshēn shānghén
Zhēnxīn gěi shéi
Nìliú de yúwèi
Shì yī chéng shāng bēi
Shùzhe yīshēn shānghén
Kàn luòyè fēnfēi
Huàn lái nǐ yījù
Yījù wúsuǒwèi
Nǐ xiě de jùběn
Tài cánrěn
Làngfèile wǒ de chéngkěn
Gǎnqíng yǒu duō shēn
Shāng jiù yǒu duō shēn
Guàiwǒ shìgè chīqíng rén
Shùzhe yīshēn shānghén
Chīxīn bù huǐ
Jìyì chéng fù lèi
Wǎngshì bùkě zhuī
Shùzhe yīshēn shānghén
Róngyán qiáocuì
Shǔ bù jìn
Bēishāng de yǎnlèi
Shùzhe yīshēn shānghén
Zhēnxīn gěi shéi
Nìliú de yúwèi
Shì yī chéng shāng bēi
Shùzhe yīshēn shānghén
Kàn luòyè fēnfēi
Huàn lái nǐ yījù
Yījù wúsuǒwèi
Shùzhe yīshēn shānghén
Chīxīn bù huǐ
Jìyì chéng fù lèi
Wǎngshì bùkě zhuī
Shùzhe yīshēn shānghén
Róngyán qiáocuì
Shǔ bù jìn
Bēishāng de yǎnlèi
Shùzhe yīshēn shānghén
Zhēnxīn gěi shéi
Nìliú de yúwèi
Shì yī chéng shāng bēi
Shùzhe yīshēn shānghén
Kàn luòyè fēnfēi
Huàn lái nǐ yījù
Yījù wúsuǒwèi
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Vết Thương (伤痕) (DJ Mặc Hàm Bản / DJ默涵版)

về máy:

Thêm bài hát Vết Thương (伤痕) (DJ Mặc Hàm Bản / DJ默涵版) vào danh sách Playlist

Bài hát của Mạc Khiếu Tỷ Tỷ
Xem tất cả
Video của Mạc Khiếu Tỷ Tỷ
Xem tất cả
;