Đọc Câu Chữ Em Yêu Nhất Cho Anh Nghe (把我最爱的文字读给你听) - Lý Vũ Xuân

Restrict Content

Đọc Câu Chữ Em Yêu Nhất Cho Anh Nghe (把我最爱的文字读给你听)

Đóng góp: danjustince
bǎ wǒ zuì ài de wén zì dú gěi nǐ tīng
bù guǎn shì kuáng fēng bào yǔ huò shì tiān qíng
bǎ wǒ zuì ài de wén zì dú gěi nǐ tīng
yòng wēn róu de shēng yīn
bǎ wǒ zuì ài de wén zì dú gěi nǐ tīng
bù guǎn zài bā lí shàng hǎi huò shì dōng jīng
bǎ wǒ zuì ài de wén zì dú gěi nǐ tīng
zhí dào wǒ mén bì shàng yǎn jīng
zhòng xià yè de cóng lín
xī shuǐ gǔ gǔ yíng huǒ yáo huǎng shù yǐng
cuò dī huā zhī de jīng líng cuò zōng shuí de ài qíng
shū qiǎ shàng shǒu xiě de míng
jiān cáng shǎo nián nèi xīn róu qíng
bīng fēng qīng tíng là xuě fēi yīng
jīn wǎn wǒ shì nǐ de zhuān shǔ (reader reader)
pèi yī shǒu mián mián de yīn lè (louder louder)
wǎn fēng méi guī xīng chén
yī yè yè de shī yì
huǎn huǎn tǎng rù měi gè mèng lǐ
bǎ wǒ zuì ài de wén zì dú gěi nǐ tīng
bù guǎn shì kuáng fēng bào yǔ huò shì tiān qíng
bǎ wǒ zuì ài de wén zì dú gěi nǐ tīng
yòng wēn róu de shēng yīn
bǎ wǒ zuì ài de wén zì dú gěi nǐ tīng
bù guǎn zài bā lí shàng hǎi huò shì dōng jīng
bǎ wǒ zuì ài de wén zì dú gěi nǐ tīng
zhí dào wǒ mén bì shàng yǎn jīng
yī qiān bā bǎi zhǒng huài máo bìng
hū àn hū míng zhěng gè líng hún gěi nǐ
xiàn pǔ shū xìn kè gǔ míng xīn
jīn wǎn wǒ shì nǐ de zhuān shǔ (reader reader)
pèi yī shǒu mián mián de yīn lè (louder louder)
wǎn fēng méi guī xīng chén
yī yè yè de shī yì
huǎn huǎn tǎng rù měi gè mèng lǐ
zhè yàng yī zì yī jù
zhè yàng píng jìng huān xǐ
shēn qíng dì lǎo qù
bǎ wǒ zuì ài de wén zì dú gěi nǐ tīng
bù guǎn shì kuáng fēng bào yǔ huò shì tiān qíng
bǎ wǒ zuì ài de wén zì dú gěi nǐ tīng
yòng wēn róu de shēng yīn
bǎ wǒ zuì ài de wén zì dú gěi nǐ tīng
bù guǎn zài bā lí shàng hǎi huò shì dōng jīng
bǎ wǒ zuì ài de wén zì dú gěi nǐ tīng
zhí dào wǒ mén bì shàng yǎn jīng
bǎ wǒ zuì ài de wén zì dú gěi nǐ tīng
bù guǎn shì kuáng fēng bào yǔ huò shì tiān qíng
bǎ wǒ zuì ài de wén zì dú gěi nǐ tīng
yòng wēn róu de shēng yīn
bǎ wǒ zuì ài de wén zì dú gěi nǐ tīng
bù guǎn zài bā lí shàng hǎi huò shì dōng jīng
bǎ wǒ zuì ài de wén zì dú gěi nǐ tīng
zhí dào wǒ mén bì shàng yǎn jīng
Let's let's let's read
Let's let's let's read read
Let's let's let's read
Let's let's let's read read
Let's let's let's read
Let's let's let's read read
Let's let's let's read
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Đọc Câu Chữ Em Yêu Nhất Cho Anh Nghe (把我最爱的文字读给你听)

về máy:

Thêm bài hát Đọc Câu Chữ Em Yêu Nhất Cho Anh Nghe (把我最爱的文字读给你听) vào danh sách Playlist

Bài hát của Lý Vũ Xuân
Xem tất cả
Video của Lý Vũ Xuân
Xem tất cả
<>;