Tình Yêu Nhỏ (小爱) - Lý Giai Tư

Restrict Content

Tình Yêu Nhỏ (小爱)

Đóng góp: Shadow
Hey could u hear wǒ de shēngyīn
huì bù huì zài xiàjì dài lái tiánmì
I just want to know
I just want to see
I just want you be with me
Hey could u bring me more happy
wǒ yào a bit of love kěbù kěyǐ
Oh my sweetheart
Oh my darling boy
Oh qǐng jiào wǒ baby qǐng bùyào lí qù
wǒ xīwàng u and me yīqǐ
kàn sea kàn hǎi'ōu kàn fēngjǐng
rèn shíjiān gone away
wǒmen still yīqǐ
You worth everything for me
nǐ xīwàng u and me yīqǐ
bèibāo tàfǎng shèng tuō lǐ ní
wǒmen pāi bù shíguāng diànyǐng
Just two of us in this movie
Hey could u hear wǒ de shēngyīn
huì bù huì zài xiàjì dài lái tiánmì
I just want to know
I just want to see
I just want you be with me
Hey could u bring me more happy
wǒ yào a bit of love kěbù kěyǐ
Oh my sweetheart
Oh my darling boy
Oh qǐng jiào wǒ baby qǐng bùyào lí qù
wǒ xīwàng u and me yīqǐ
kàn sea kàn hǎi'ōu kàn fēngjǐng
rèn shíjiān gone away
wǒmen still yīqǐ
You worth everything for me
nǐ xīwàng u and me yīqǐ
bèibāo tàfǎng shèng tuō lǐ ní
wǒmen pāi bù shíguāng diànyǐng
Just two of us in this movie
wǒ xīwàng u and me yīqǐ
kàn sea kàn hǎi'ōu kàn fēngjǐng
rèn shíjiān gone away
wǒmen still yīqǐ
You worth everything for me
nǐ xīwàng u and me yīqǐ
bèibāo tàfǎng shèng tuō lǐ ní
wǒmen pāi bù shíguāng diànyǐng
Just two of us in this movie
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Tình Yêu Nhỏ (小爱)

về máy:

Thêm bài hát Tình Yêu Nhỏ (小爱) vào danh sách Playlist

Bài hát của Lý Giai Tư
Xem tất cả
Video của Lý Giai Tư
Xem tất cả
<>;